Nozbe

Een interview met Dominik Juszczyk, een Gallup Gecertificeerde Sterktes coach die teams helpt om hun productiviteit en efficiëntie te vergroten.

Tijdens onze laatste Nozbe reünie gaf je een workshop aan ons team. Het draaide in zijn geheel om onze talenten :-) De vergadering was gebaseerd op onze resultaten van de eerder genomen StrengthsFinder test die gecreëerd werd binnen het Gallup Strengths Center. Wat zijn ‘talenten’ nou eigenlijk?

Wanneer we het woord ‘talent’ horen denken we vaak aan iemand die kan zingen, dansen of die iets anders unieks kan doen. We denken aan ze in termen van het populaire t.v. programma ‘Got Talent’. Door te werken met een methode die is gebaseerd op talenten en sterktes, maken we gebruik van een andere definitie. Een talent kan zijn dat je snel een beslissing kunt nemen, dat je van een voorzichtige aanpak gebruikmaakt om een probleem aan te pakken, dat je de emoties van mensen analyseert of dat je met vreemden praat. Elk van deze eigenschappen is een talent. De officiële definitie die we gebruiken binnen de Gallup Organisatie voor talent is het aangeboren en wederkerende patroon van reactie, voelen en actie.

Een talent omvat daarom datgene wat we automatisch en op een wederkerende wijze doen. Op basis van jarenlang onderzoek heeft de Gallup Organisatie de talenten van mensen gecategoriseerd en beschreven. De lijst omvat 34 talenten. Wanneer we het hebben over de Gallup talenten (populaire naam), dan hebben we het over deze 34 kwaliteiten.

34 talents

Maar moeten we nou echt tests afleggen die door Amerikaanse psychologen gecreëerd zijn die ons nog nooit persoonlijk ontmoet hebben en die niets weten over onze temperamenten, ervaringen en huidige levenssituatie om erachter te kunnen komen wat onze talenten zijn?

Ja en nee :-) Het wordt aangeraden om de test af te leggen als je gebruik wilt maken van de hulpmiddelen die door de Gallup Organisatie worden aangeboden. Als je alleen de eigenschappen van talenten nodig hebt, zonder dat je de exacte namen van je eigen talenten wilt weten, dan hoef je de test niet af te leggen. Ze laten je zien wat er nou eigenlijk voor zorgt dat we succesvol zijn, wat we gemakkelijk en snel kunnen leren en welke taken er nou precies voor zorgen dat we in de ‘flow’ terechtkomen.

De test levert natuurlijk veel nauwkeurigere informatie op. Decennialang onderzoek ging eraan vooraf en de test bestaat uit 177 vragen. De mensen die de test afleggen moeten elke vraag binnen 20 seconden beantwoorden. Dit gaat het analyseren van antwoorden tegen. Je resultaten worden weergegeven in een lijst die bestaat uit jouw top 5 kenmerkende talenten (of in de tweede maar duurdere versie van de test: gerangschikt volgens de 34 talenten).

Studies hebben aangetoond dat bijna 80% van de respondenten die de test nog eens aflegden dezelfde resultaten behaalden of bijna dezelfde resultaten behaalden.

De test is heel erg betrouwbaar. Ik moet toegeven dat sommige mensen binnen ons team er sceptisch tegenover stonden, zelfs nadat ze hun resultaten lazen in het StrengthsFinder rapport. Maar na de geweldige workshop die jij had voorbereid voor ons, keken ze er toch heel anders tegenaan :-) Waarom geef je zulke workshops?

Ik ben blij om dat te horen :-) Curt Liesveld, één van de meeste bekende talent experts van Gallup, zei altijd dat je eerst je talenten moet ontdekken en pas daarna kun je verliefd op ze worden. Het is echt belangrijk dat je van je talenten houdt, omdat het anders moeilijk is om ze te ontwikkelen en om ze in je dagelijkse leven te gebruiken.

En de reactie die je team gaf is eigenlijk heel gewoon. Om je talenten te kunnen gebruiken moet je ze eerst ontdekken. En dat is ook de reden waarom ik deze workshops geef. Ik wil ervoor zorgen dat andere mensen ook hun talenten ontdekken (‘Learn It’), ze ervaren (‘Love It’) en ik wil ze tonen hoe je ze kunt toepassen in je dagelijkse leven (‘Live It’).

Wanneer workshops in groepen gegeven worden kun je meer te weten komen over de talenten van andere mensen. En dit vergemakkelijkt de samenwerking. Nu we weten dat onze collega niet een pessimist is, wat we oorspronkelijk dachten, maar een ‘Deliberative’ begrijpen we beter wat zijn/haar motivaties zijn. Dit talent geeft hem/ haar het aangeboren vermogen om obstakels te anticiperen en om manieren te ontwikkelen om ze te boven te kunnen komen. Wanneer we dit weten kunnen we zulke mensen in verschillende situaties opzettelijk om hulp vragen. En dit is slechts één van de 34 voorbeelden. Je kunt dus echt veel meer leren over andere mensen. Deze kennis, wanneer je het praktisch gebruikt, kan vele teamwerk aspecten verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan communicatie, delegatie en het oplossen van conflicten.

Tijdens de workshop leerden we dat het ontdekken van je sterktes en het lezen van de beschrijvingen niet voldoende waren. We kwamen toen met een geweldig idee om onze talenten te laten rijpen; lekker veel tijd in de zon doorbrengen :-) Dit was natuurlijk maar een grapje, maar dat brengt ons wel tot de vraag hoe we onze talenten volwassen kunnen laten worden? Misschien door ze effectief toe te passen in de praktijk?

Jammer genoeg bestaat er geen simpele en universele methode. Zoals we eerder al zeiden zijn talenten een aangeboren en wederkerend patroon van actie, gedachten en reactie. Wanneer talenten ruw zijn vormen deze patronen een barrière. Mensen die getalenteerd zijn in ‘Empathy’ hebben meestal meer compassie. ‘Analysts’ lopen echter vast wanneer ze beslissingen moeten nemen, omdat ze alles voorzichtig moeten evalueren. Dit geldt zelfs voor de kleinste beslissing die genomen moet worden. Een ‘Deliberative’ zal niet geassocieerd worden met risicobeperking maar wel met pessimisme. Dit zijn allemaal risico’s die afkomstig zijn van ruwe talenten. Om die reden is de eerste stap tot volwassenheid het identificeren van ruwe talenten. Hoe? Door de beschrijving te lezen nadat je de test hebt afgelegd en door de ‘Theme Thursday’ serie op YouTube te bekijken (elk talent wordt afzonderlijk besproken). Het is ook een goed idee om met mensen te praten die jou kennen. Ze kunnen je laten weten wanneer jouw talenten op een volwassen manier presteren en wanneer ze dat niet doen.

En weten welke talenten ruw zijn…

…we kunnen aan ze blijven werken. We kunnen sterktes ook opbouwen met onze talenten, door ze te verfijnen met onze kennis, vaardigheden en ervaringen. Het kan ook behulpzaam zijn om met een coach te werken die bekend is met deze methode. Daarnaast is het ook een goed idee om met een groep mensen te werken die weten wat hun talenten zijn en ze ook begrijpen.

Dominik Juszczyk

Welke andere voorbeelden van volwassen en ruwe talenten kun je me geven?

Naast degenen die ik hierboven genoemd heb, is een ander interessant voorbeeld het ‘Restorative’ talent. Mensen die dit talent hebben kunnen dingen en gebieden zien die niet werken en die gerepareerd moeten worden, zodat ze weer naar behoren kunnen functioneren. Ze weten hoe ze iets moeten herstellen en welke actie er ondernomen moet worden. Wanneer het talent ruw is zijn ze gefixeerd op het vinden van problemen en ze kunnen problemen zelfs veroorzaken. Ze kunnen dingen niet laten gaan, zelfs niet als het eigenlijk niet waard is om het te repareren. Daarnaast kunnen ze ook een redder in nood zijn en dingen oplossen voor andere mensen, zelfs als niemand ze vraagt om dit te doen. Een volwassen talent kiest voor de dingen die het waard zijn om gerepareerd te worden. Een ‘volwassen Restorative’ weet wat hij/ zij moet doen, met wie hij/ zij moet samenwerken en hij/ zij is vastberaden om datgene te repareren wat niet werkt.

Een ander voorbeeld van een volwassen en ruw talent is ‘Learner’. Wanneer dit talent in een ruwe vorm voorkomt, zoekt een persoon naar gebieden waarbinnen hij of zij snel iets kan leren en nieuwe kennis kan opdoen. In het begin zal dit proces het snelst zijn. Later, wanneer de snelheid waarmee iemand leert naar beneden gaat, willen ze niet meer verder leren en gaan ze verder met iets anders zodat ze als het ware weer de wind in de zeilen kunnen voelen. Een volwassen talent zal ze toestaan om een bewuste keuze te maken betreffende wat, wanneer, met wie en hoe ze leren. Ze zullen niet de druk voelen om van het ene onderwerp naar het andere onderwerp te springen.

Dat betekent dat we naar onze zwakheden moeten kijken, ze kunnen ruwe talenten blijken te zijn! Op welke wijze komen de StrengthsFinder test en de resultaten daarvan overeen met persoonlijke productiviteit?

De resultaten van de StrengthsFinder test helpen je om tools en methodes te kiezen die jouw productiviteit ondersteunen en die precies datgene zijn wat jij nodig hebt. Een persoon met het ‘Flexibiliteit’ talent (het vermogen en de behoefte om vaak van contexten te wisselen) zal heel anders te werk gaan dan iemand die getalenteerd is in ‘Discipline’ (het vermogen en ook de behoefte om processen en structuren te creëren). We kunnen zelf bepalen hoe we iets plannen (tijdshorizon/ periode), welke tools we gebruiken en hoe de samenwerking zal verlopen (een aantal jaren vooruitplannen versus een aantal weken vooruitplannen) als we weten wat onze talenten zijn. Het niveau waarop talenten vertalen naar gedrag is zeer hoog. Om die reden is het goed om te weten hoe onze talenten onze prestatie beïnvloeden.

En hoe kan deze ‘geheime’ kennis gebruikt worden ten behoeve van de gehele groep/ het gehele team?

Stel je eens voor dat je onderdeel uitmaakt van een nieuw team en dat je al tips hebt betreffende communicatie, het accepteren van taken en hoe vaak je zijn/ haar resultaten moet nagaan of hoe je ze feedback moet geven etc. Zou dat niet een gemakkelijker begin zijn? Teams die al voor een lange tijd met elkaar samenwerken hebben deze kennis niet. Talenten helpen ons om het gedrag van anderen in de context te plaatsen van hun waarden en behoeften. Is er iemand binnen je team die vaak vragen stelt? Misschien is hij of zij een ‘Analyst’ die graag de redenen en oorzaken wil begrijpen. Is er iemand die een project gelijk aan de gang kan krijgen maar die de consequenties niet analyseert? Misschien is hij of zij een ‘Activator’ en voelt die persoon de drang om te handelen. Etc. Dankzij talenten kunnen we elkaar begrijpen en daardoor kunnen we beter samenwerken.

En de uiteindelijke vraag: hoe kun je de ‘sterktes’ theorie implementeren binnen een team?

Het is belangrijk dat ieder lid van het team zijn of haar talenten begrijpt, voordat ze er met anderen over praten. Het zou heel handig zijn als iemand van het team (of daarbuiten) dit zou kunnen uitleggen. Het is raadzaam om over de waarden en de behoeften te praten die uit de talenten voortkomen die mensen aan het ontdekken zijn. Hierdoor kunnen ze elkaar beter begrijpen.

De volgende stap is de zoektocht naar compatibel partnerschappen. Iemand die een talent heeft binnen ‘Communicatie’ (b.v. het vermogen om complexe onderwerpen in simpele termen weer te geven) kan met een ‘Analytic’ samenwerken om er zeker van te zijn dat het onderwerp begrijpelijk is. Een persoon met het ‘Futuristic’ talent kan een persoon met het ‘Strategic’ talent om hulp vragen, zodat de beste weg gevonden kan worden om een visie te bereiken. Een ‘Strategic’ persoon kan echter ondersteuning zoeken bij iemand die getalenteerd is in ‘Focus’, zodat ze het juiste pad blijven bewandelen en niet afdwalen. Het is ook een goed idee om talenten zichtbaar te maken in het dagelijks leven. Misschien door ze weer te geven in de voetregel van je e-mail of door ze naast je avatar te zetten? :-)

Dominik Juszczyk
Implementeert de beste praktijken in het leven en het dagelijkse werk, zodat hij zijn eigen productiviteit en dat van zijn team kan verhogen. Als een Gallup Gecertificeerde Sterktes coach helpt hij teams met het verhogen van hun productiviteit en efficiëntie. Hij probeert zoveel mogelijk uit elke dag te halen en hij geniet ervan om elke ochtend te hardlopen. Zijn top 5 sterktes zijn: Individualization | Arranger | Learner | Empathy | Intellection