Nozbe

Nozbe gebruikers komen van alle beroepen en achtergronden. Tot nu toe hebben we je oplossingen gepresenteerd voor doktoren, makelaars, advocaten en studenten. Dit artikel is bedoeld voor leraren van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

De achtergrond

Mijn ervaring heeft me geleerd dat het plannen dat gedaan wordt door leraren moeilijk kan zijn. Het is een zeer complex geval, omdat het in grote mate afhankelijk is van vele factoren. Dat is één van de redenen waarom ik besloten heb om de post onder te verdelen in twee delen: leraren en professors.

Leraren binnen de kleuterscholen, basisscholen of zelfs middelbare scholen hebben in essentie dezelfde hoeveelheid studenten waar ze mee om moeten gaan, dezelfde mix van degene die willen en degene die niet willen, hetzelfde stressniveau en dezelfde hoeveelheid papierwerk, ook al verandert de compositie daarvan terwijl iemand van de ene naar de andere kant van de schaal gaat.

Het leven van een leraar in een pil

Als leraar is jouw ultieme doel om jouw kennis door te geven aan jouw studenten door gebruik te maken van verschillende typen materialen. Je hebt meestal een door van boven gegeven schema van wat jouw lessen zouden moeten includeren en wat er verwacht wordt van jouw studenten aan het einde van het semester/jaar.

Ook al ben je misschien heel erg creatief binnen de lijnen van dit plan, je moet je er nog steeds aan houden en je moet je best doen om studenten te helpen het te begrijpen. In de lagere klassen ben je vrij om met ze te spelen, maar het is ten zeerste aan te raden dat het spelen educatief is. Hoe hoger je gaat, hoe minder er gespeeld wordt, maar het educatieve deel blijft bestaan (maar niemand zegt dat je ze niet iets kunt leren door te spelen, de vraag is wat voor soort spellen gebruikt worden).

Projecten en labels

Ik stel me voor dat het meest effectieve gebruik van labels in de kleuterschool en het vroege basisonderwijs de onderwerpen zouden zijn die iemand moet lesgeven, zoals in de meeste schoolsystemen - van klas 3-8 geeft één leraar les in alle onderwerpen.

Zulke leraren moeten een aardige collectie van interactieve en creatieve ideeën hebben om de jonge hersenen onder zijn/ haar toezicht te laten ontwikkelen, dus ik zou zeker “testen”, “creatieve ideëen”, “spellen/activiteiten” als een aantal extra labels toevoegen.

Voor de projecten denk ik dat specifieke materiaalbrokken het goed zouden doen, omdat ik dan elke les als een actie zou kunnen plannen met de materialen er direct aan verbonden. Deze structuur zou ervoor zorgen dat dingen gemakkelijk en snel te vinden zijn.

Aan de andere kant is het voortgezet onderwijs onderverdeeld per klaslokaal en leraar. Vaak is er één leraar die alleen maar één onderwerp geeft, minder vaak - twee. Hij of zij heeft vele groepen studenten met verschillende leeftijden.

Ook al zijn een aantal labels van de bovengenoemde beschrijvingen nog steeds bruikbaar, zoals: “testen”, “creatieve ideeën” of “activiteiten”, zouden de meesten vervangen worden door de specifieke groep van studenten.

Ook hier zijn projecten weer de specifieke groepen van materialen die uitgelegd moeten worden aan leerlingen, b.v. als ik een wiskundeleraar was zou ik misschien “meetkunde”, “algebra”, “functies” of vergelijkbare aspecten op mijn bord hebben. Die dienen goed als mijn projecten. De uitleg hiervan is nooit een één uur durende les die iemand kan aanvinken en vergeten. Het neemt meestal verschillende bijeenkomsten in beslag en het vereist wat oefenen achteraf.

Categorieën

Wat is het mogelijke gebruik van categorieën voor leraren?

Simpel. Ze kunnen echt van pas komen als we wat extra materiaal willen krijgen voor een bepaalde leerling, of via een specifiek tool zoals het “internet”, “computer” of zelfs de “telefoon”. Op deze wijze kunnen ze ook versnellen en je helpen je dag te organiseren. Je kunt ze ook gebruiken om je te helpen met de administratieve taken die je misschien hebt zoals het kopen van materialen of het maken van rapporten voor het hoofd van de school.

Samenvatting

Iets om over na te denken? Ik hoop het echt. Dit artikel is zoals gewoonlijk alleen maar een springplank. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en ik hoop dat een aantal van jullie zo aardig willen zijn om ze hier te delen zodat anderen er voordeel van kunnen trekken.

Geschreven door Delfina (Nozbe Ondersteuning - CHO - Chief Happiness Officer)