De 4 Sleutels voor een Succesvolle Strategische Planning Met Je Team

Je moet een uitvoerbaar plan hebben als je van je bedrijf of organisatie een succes wilt maken. Een strategisch plan moet een effectief creatieproces ondergaan hebben om een succes te kunnen zijn.

In dit artikel zullen de 4 sleutels voor een succesvolle strategische planning met je teamleden behandeld worden.

Wat is Strategische Planning?

Volgens Simon Charles, een marketingspecialist bij Brill Assignment, komen er bij de strategische planning verschillende aspecten om de hoek kijken. Organisaties gebruiken managementafdelingen om prioriteiten te stellen, om energie en hulpmiddelen toe te wijden en om werkzaamheden te verbeteren. Op deze wijze werken de werknemers en de andere aandeelhouders aan dezelfde doelen.

Tijdens dit proces worden essentiële beslissingen en acties geproduceerd die de organisatie, de mensen en de dagelijkse activiteiten vormen en leiden. Het doel van dit alles is om bepaalde doelen te behalen.

Strategische planning: Organisaties en bedrijven weten welke richting ze uitgaan en hoe ze daar terecht moeten komen.

Wat is een Strategisch Plan?

Andrew Michael het strategische plan als een document dat de doelen + de mogelijke uitvoering van die doelen en alle belangrijke elementen, inclusief de creatie van het strategisch plan, omvat.

Een organisatie of bedrijf dat geen strategisch plan heeft is als een bestuurder die zonder map een nieuwe route rijdt. Je weet hoe snel je in zo’n situatie kunt verdwalen. Een organisatie heeft ook de juiste kennis nodig om problemen aan te kunnen.

Het is om die reden belangrijk dat je een strategisch plan hebt. Vooral wanneer er onzekerheden in het vooruitzicht liggen.

Wat houdt een Strategisch Plan precies in?

Een strategisch plan toont je min of meer waar je organisatie naar op weg is, zodat je team naar dat punt kan toewerken. Het toont je wat je bent, wat je doet en waarom het datgene doet wat het doet. Het doel? Je toekomstige potentieel verbeteren.

Een effectief strategisch plan omvat:

 • Een managementsamenvatting – Dit wordt geschreven nadat het strategische plan gecreëerd is
 • Een korte omschrijving van het bedrijf of de organisatie
 • De missie en visie van het bedrijf
 • Sterkte- zwakte analyse – Sterktes, zwaktes, kansen, gevaren
 • Een beschrijving van de strategieën en de technieken van het bedrijf
 • Een actieplan
 • De geschatte uitgaven en de bedrijfsplannen
 • Effectieve methoden voor toezicht en evaluatie

Kleine bedrijven kunnen een strategisch plan hebben dat kort is. Voor grotere bedrijven is een gedetailleerd strategisch plan effectiever.

Verwar een strategisch plan niet met een ondernemingsplan. Bepaalde elementen kunnen overeenkomen, maar ze zijn niet hetzelfde.

Een ondernemingsplan is gedetailleerder en het bevat een strategisch plan, een marketingplan, een financieel plan en een operationeel plan.

Een ondernemingsplan omvat al datgene wat je bedrijf doet en de waarde die het binnen de markt afdwingt. Een strategisch plan geeft het actieplan van het bedrijf weer.

Wie is er verantwoordelijk voor de Creatie van een Strategisch Plan?

Een strategisch plan wordt meestal tot stand gebracht door een team van sleutelfiguren binnen het bedrijf. Als eigenaar ben je het hoofd van het strategische plan. Je team zal je met de creatie van het plan helpen.

Wanneer Zou Je een Strategisch Plan Moeten Creëren?

Dit hangt van de aard en van de behoeften van je bedrijf af. Zijn er toekomstige onzekerheden? Dan is dit de beste tijd om een strategisch planningsproces in te plannen.

De beste tijd voor een strategisch plan is meestal:

 • Wanneer je je bedrijf start
 • Wanneer je een nieuw product wilt uitbrengen
 • Wanneer de markten aan het veranderen zijn
 • Wanneer bepaalde wetten, regulaties of bedrijfspraktijken aan veranderingen onderhevig zijn

De Voordelen van een Strategisch Plan

Een strategisch plan brengt de volgende voordelen met zich mee:

 • Zwakte- sterkte analyse
 • Activiteiten voorbereiden en definiëren
 • Bepaal welke strategieën en tactieken gebruikt moeten worden om bedrijfsdoelen te kunnen behalen
 • Implementatie van de geformuleerde strategieën
 • Werknemers zullen naar gemeenschappelijke doelen toewerken
 • Bepaal hoe ver je bedrijf gekomen is
 • Geeft de productiviteit een boost

Hier zijn de 4 sleutels voor een succesvolle strategische planning met je team.

1. Betrokkenheid

Het strategisch planningsproces kan pas een succes worden wanneer elk teamlid dat er verantwoordelijk voor is er daadwerkelijk bij betrokken is. Het team kan uit sleutelfiguren bestaan die de gemeenschappelijke doelen van het team willen behalen.

Binnen het strategische planningsproces heeft ieder teamlid de kans om een bijdrage te leveren.

Een kleiner team kan minder efficiënt zijn. Alle teamleden moeten op een harmonieuze wijze samenwerken, samen denken en samen plannen. Van elk teamlid wordt vereist dat ze gedurende het gehele strategische planningsproces ideeën delen.

2. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid is belangrijk binnen het strategische planningsproces. Het gaat niet alleen om datgene wat iedere werknemer of ieder teamlid voor het succes van het strategische planningsproces gedaan heeft. Alle teamleden zijn aansprakelijk.

Elk teamlid moet nagaan hoe ze van het proces een succes kunnen maken. Zo kunnen bedrijfsdoelen namelijk behaald worden. Teamleden zijn tijdens het strategische planningsproces geïnteresseerd in het succes van het plan en in datgene wat zij kunnen doen om het succes te vergroten.

3. Communicatie

Tijdens het strategische planningsproces is elke input waardevol. Effectieve communicatie is dus een must. Anders kunnen er problemen ontstaan. Voor elk teamlid moet open communicatie een optie zijn.

Binnen je team zit misschien niet iedereen op hetzelfde niveau. Toch moet ieder persoon een bijdrage leveren. Iedereen moet op dezelfde wijze behandeld worden en elk persoon moet zijn/haar ideeën kunnen delen.

Zorg ook binnen een team van senior-managers en werknemers voor open communicatie. Dit houdt in dat de contributies van werknemers ook in ogenschouw genomen moeten worden. Werknemers kunnen op deze wijze hun schokkende openbaringen delen. Openbaringen die met de senior-managers en het falen van de strategische plannen te maken hebben.

4. Innovatie

Meestal creëren bedrijven strategische plannen wanneer ze een nieuw product uitbrengen, of wanneer het bedrijf of een afdeling binnen het bedrijf gelimiteerd wordt. Voor een succesvol strategisch planningsproces is innovatie nodig.

Volgens Grademiners hoort de vernieuwingsdrang bij alle werknemers van het bedrijf thuis en niet alleen bij het team dat het strategische plan creëert.

Tot Slot

Een strategisch plan kan pas succesvol zijn wanneer elk teamlid zijn of haar betrokkenheid toont tijdens het creatieproces. Open communicatie is een must en teams moeten aansprakelijk en innovatief zijn.

Michel Gorman
Michael Gordman is een zeer getalenteerde en ervaren essay schrijver. Hij woont en werkt in het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment werkt hij fulltime als schrijver voor de best essay writing service uk. In zijn vrije tijd deelt Michael de [beste essays] met verschillende andere websites en blogs. Hij is ook zeer actief op Facebook en Twitter.