Nozbe

We bieden nu al verscheidene jaren een onderwijsprogramma aan. De gemeenschap is gegroeid en bestaat nu uit meer dan 100 accounts.

Door de jaren heen hebben we een aantal interessante gebruikstoepassingen verzameld. Deze post zal iedereen, niet alleen leraren, een aantal voorbeelden geven. Wij denken namelijk dat ze voor vrijwel iedereen nuttig kunnen zijn.

Een planner

Dit is vooral een handig idee voor degenen die elke week een vast schema hebben.

Het idee is afkomstig van een parochiepriester die lesgeeft op basisscholen.

Hij heeft templates gecreëerd voor elke schooldag van de week. Om die reden heeft hij maandag, dinsdag en woensdag in zijn projectlijst staan, omdat dat de dagen zijn dat hij lesgeeft.

planner project list

Elk project staat vol met taken. Eén taak per lesuur. Elke taaknaam bevat informatie betreffende:

  • uren (b.v. 8:00 – 8:45 a.m.),
  • klas/groep (b.v. groep 3a),
  • nummer van het klaslokaal (b.v. klaslokaal 3),
  • welk tijdvak het is (b.v. het tweede tijdvak)
  • en een wekelijkse herhalingscyclus.

tasks in a daily planner project

Zoals je hierboven kunt zien bevat de planner ook blokken/taken voor kantooruren.

Nu vraag je je misschien af wat het voordeel is van deze manier van plannen? Eén van de voordelen is dat de taken wekelijks worden herhaald en daardoor heb je alle informatie dagelijks bij de hand wanneer je voor een semester of een jaar een vast rooster volgt. Het is ook handig voor wekelijkse herzieningen, omdat je aan het einde van de week alle projecten en lessen kunt bekijken en de nieuwe lesplannen in elkaar kunt zetten. En je kunt gelijk een opmerking bij een taak plaatsen wanneer één van je leerlingen je gedurende een les confronteerd met een onverwachte vraag of een probleem, zodat je het antwoordt niet vergeet op te zoeken.

Conferenties en wetenschapsclubs

Een Marketing PhD student van een Poolse universiteit beschreef een andere interessante gebruikstoepassing voor mij.

De mevrouw werkt aan haar proefschrift, is een docente en ze leidt ook een wetenschappelijke studentenorganisatie. Ondanks het feit dat de toepassing van Nozbe tijdens de lessen gepaard ging met een aantal obstakels, heeft ze aangegeven dat ze succes heeft geboekt met de studenten die onderdeel uitmaken van de wetenschapsclub die ze leidt en overziet.

Deze clubs vergroten niet alleen de wetenschappelijke kennis van studenten, ze moeten namelijk ook regelmatig conferenties houden met gewaardeerde individuen die een autoriteit zijn in hun veld. Er moet meestal een heleboel gepland, geregeld en georganiseerd worden.

University conferences and science clubs

Ze maakt samen met haar team gebruik van templates. Jaarlijks wordt voor de meeste zaken, zoals het e-mailen van uitnodigingen, het vinden van presentatoren, transport, fondsenwerving, etc. hetzelfde patroon gevolgd. Voor elk project dat met de voorbereidingen te maken heeft (en dat begint al 4-5 maanden van tevoren) kunnen ze een template creëren dat ze in de toekomst kunnen hergebruiken.

Advies aan gebruikers die van start gaan met hun Nozbe voor het Onderwijs account

Een heleboel leraren lopen in eerste instantie tegen problemen aan wanneer ze met Nozbe beginnen. Studenten maken in de meeste gevallen namelijk liever geen gebruik van een tool dat ze helpt met zelforganisatie. Daar komt pas verandering in wanneer ze het punt bereiken dat ze voortdurend te laat zijn met opdrachten en hun huiswerk. Het is dan echter moeilijk om echt tot ze door te kunnen dringen omdat ze in paniek zijn en dus niet op een kalme wijze een nieuw tool kunnen leren kennen.

Het is daarom een goed idee om de 15 minuten durende tutorial tijdens de les te tonen.

En tenslotte het programma voor leraren

Neem contact op met Delfina of met onze Klantenondersteuning als je wilt weten of je in aanmerking komt voor een onderwijsaccount.

Geschreven door Delfina, de coördinator van het onderwijsprogramma en het affiliatieprogramma