Wachten hoeft niet pijnlijk te zijn

Het is slechts lichtelijk frustrerend om achter je bureau te zitten wachten terwijl je computer aan het opstarten is of wanneer een website aan het laden is en dat komt omdat je in relatief opzicht nog steeds controle hebt. Daarnaast heb je dingen die je kunt doen om jezelf bezig te houden. Wanneer je thuis of op het kantoor op iemand aan het wachten bent kun je, ondanks het feit dat het lichtelijk geforceerd aanvoelt, aan andere taken werken.

Wanneer je je niet in je vertrouwde omgeving bevindt kan een vertraging een andere impact hebben.

Hier is bijvoorbeeld een overzicht van de drie meest voorkomende vertragingen, die zich buiten jouw eigen omgeving plaatsvinden, en hoe ze in het algemeen bezien worden:

  • Wachten op een dienstverlenende professional – Zolang de wachttijd binnen een aanvaardbaar limiet valt, worden mensen meestal niet van hun stuk gebracht. Ze lopen vertragingen op omdat er bij een dokter of een advocaat gewacht moet worden.

  • Op een afspraak wachten - Na een redelijk tijdslimiet begint het wachten op een dienstverlenende professional, of iemand anders, een last te worden en elke minuut die voorbijgaat lijkt wel twee of drie keer zo lang te duren. Sommige mensen interpreteren het te laat zijn voor een afspraak als een openlijk of een verborgen gebrek aan respect. Een persoon kan het gevoel hebben dat degene die hem laat wachten onachtzaam met zijn tijd omgaat.

  • Onvoorziene vertragingen – Dit is waarschijnlijk de meest frustrerende soort vertraging. Je wilt bijvoorbeeld even snel naar de supermarkt gaan, maar je hebt te maken met een vertraging van zeven minuten. Die zeven minuten lijken oneindig veel langer te duren dan de andere zeven minuten durende segmenten in je leven.

Een reeks van niet aan elkaar gerelateerde vertragingen kan van elke opeenvolgende vertraging een onhoudbare situatie maken.

Sommige factoren kunnen mensen minder vatbaar maken voor vertragingen en dit heeft weer een impact op de wijze dat een incidentele vertraging wordt ervaren. Hoe meer bevoorrecht je bent bijvoorbeeld, hoe kleiner de kans is dat je met vertragingen te maken hebt. Een moeder van de lagere middenklasse heeft waarschijnlijk minder moeite met een wachttijd van 30 minuten bij de dokterspost dan een vrouw van een hoge klasse.

De boosdoeners die vertragingen verlengen

Het is een bewezen fenomeen dat een vertraging langer lijkt te duren wanneer je het gevoel hebt dat het onterecht is. Neem als voorbeeld de hotelbediende die de telefoon beantwoordt voordat hij je helpt. Waarom is iemand die van veraf belt belangrijker dan iemand die aan de balie van het hotel staat?

Ook wanneer er gewacht moet worden onder minder gunstige omstandigheden, zoals bij vochtig weer, storende geluiden of een niet uitnodigende setting, lijkt de wachttijd langer te zijn. Wanneer je je angstig of gestrest voelt lijkt elke vertraging langer te duren.

Gelukkig zijn daar oplossingen voor. Er bestaan manieren om vertragingen korter en aangenamer te maken. Wanneer je bijvoorbeeld samen met vrienden aan het wachten bent lijkt de tijd veel sneller te gaan. Daarnaast kan het zelfs leuk zijn.

Wachten en iemands mentaliteit

Vertragingen lijken binnen de gehele samenleving in opkomst te zijn. Bijdragende factoren zijn: langere rijen, meer verkeer en meer mensen. We lijken echter steeds minder vaak met zulke situaties om te kunnen gaan. De technologie heeft ervoor gezorgd dat mensen niet meer kunnen wachten. Waarom zou je een extra minuut in de rij willen staan voor de kassa, wanneer je met één druk op de knop van kanaal of website kunt wisselen? Geduld is inderdaad een snel verdwijnende deugd.

De fascinatie met en het overmatige gebruik van mobiele telefoons wordt ongetwijfeld veroorzaakt door het onvermogen van gebruikers om uitvaltijd, vertragingen of wachttijden op te lopen. Door echter reflexief alle vrije momenten op te vullen met telefoongesprekken, komt de schijnbaar onvervangbare ‘race door de dag’ mentaliteit naar boven en worden mensen sneller overstuur wanneer ze op iets moeten wachten.

Om wachttijden en vertragingen minder hinderlijk te maken kun je ze gebruiken om te reflecteren, te mediteren, notities te maken, je uit te rekken, te rusten, te lezen of om simpelweg dankbaar te zijn dat je leeft, dat je gezond bent en dat je ook op andere vlakken gezegend bent.

Jeff Davidson
The Work-Life Balance Expert® en de leider van werk-leven balancering beweging. Hij werkt samen met de organisaties die ernaar streven om hun productiviteit te boosten door het evenwicht tussen het werk-leven te vinden.

Hij schreef Breathing Space, Simpler Living, en Dial it Down, Live it Up. Ga naar BreathingSpace.com of bel 919-932-1996 voor meer informatie over keynote speeches en seminaria van Jeff zoals:

- Managing the Pace with Grace®,
- Achieving Work-Life Balance™,
- Managing Information and Communication Overload®