Service Voorwaarden

De laatste update: Gdynia, Polen (Europese Unie), 30 mei 2023

§ 1. Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tijd- en projectbeheer applicatie (“Applicatie”) die door de nozbe.com website wordt geleverd. De entiteit die de Applicatie levert en beheerd is: Nozbe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Spacerowa 31/5, 81-521 Gdynia, Poland (Europe) EU-VAT ID: PL5862383639. De Gebruiker kan contact opnemen met Nozbe door een e-mail te sturen naar de Klantenondersteuning van Nozbe via questions@nozbe.com

§ 2. De gebruiksregels voor de applicatie

 1. Om van deze Service gebruik te kunnen maken moet u u aanmelden voor een Account, gebruik makend van uw volledige wettelijke naam en een geldig e-mailadres. U zal/zult gevraagd worden om uw e-mailadres te bevestigen gedurende het aanmeldingsproces.

 2. U moet een mens (accounts gecreëerd door geautomatiseerde methoden of scripts zijn niet toegestaan) met een minimumleeftijd van 13 jaar zijn om een Account te creëren en gebruik te maken van de Service.

 3. Een Account mag door één persoon gebruikt worden. Een persoon mag meer dan één Account hebben.

 4. Multi-gebruikersaccounts zijn groepen van afzonderlijke Accounts verzameld onder één Account, die dient als de beheerder van de groep.

 5. U bent verantwoordelijk voor de inhoud en alle activiteiten die geassocieerd zijn met uw Account.

 6. De applicatie bestaat uit software (de basisversie en elke daaropvolgende update) en hulpmiddelen waarmee de Gebruiker door middel van zijn of haar account projecten kan beheren. Het is voornamelijk bedoeld voor toestellen met de volgende besturingssystemen: Windows, MacOS en iOS, WatchOS en Android en degenen waarbij de webapplicatie, die beschikbaar is op app.nozbe.com, gestart kan worden in de browser.

 7. De gegevens die zich binnen de Applicatie bevinden worden met de Nozbe servers gesynchroniseerd (“Dienst”) zodat de gebruiker via het internet, en via elk toestel dat de Applicatie ondersteunt, toegang heeft tot zijn of haar Account en als een Teamlid informatie kan delen.

 8. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de activiteit en de inhoud die geassocieerd wordt met zijn of haar Account. Nozbe zal niet aansprakelijk worden gesteld voor de activiteiten van een Gebruiker of de inhoud die door die persoon wordt geleverd en wordt gebruikt met betrekking tot het gebruik van de Account en de Applicatie.

 9. Nozbe.com claimt geen intellectueel eigendomsrecht over het materiaal dat u aan de Service levert. Uw profiel en de materialen die zijn geüpload blijven uw eigendom.

 10. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig houden van uw wachtwoord voor de Service. Nozbe.com kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die veroorzaakt is door niet aan deze veiligheidseisen te voldoen.

 11. U bent verantwoordelijk om de Service op een legale manier te gebruiken en geen wetten te breken binnen uw eigen jurisdictie (inclusief, maar niet gelimiteerd tot, copyright wetten).

 12. Mocht het gebeuren dat Nozbe.com, binnen eigen discretie, overweegt dat u illegaal en/of ongeautoriseerd gebruik maakt van de Service en/ of uw gebruik van de Service tegenstrijdig met deze Voorwaarden is, dan reserveert Nozbe.com het recht om de actie te ondernemen die noodzakelijk lijkt, dit is inclusief het schorsen van je toegang tot uw Account en wanneer het komt tot illegaal gebruik, worden er wettelijke acties ondernomen.

 13. U hebt het recht om het gebruik van de Service te eindigen en om uw Account te annuleren. Als u op app.nozbe.com inlogt, kunt u op elk moment uw account annuleren in de account instellingen onder “account” balk. Het Account-scherm geeft een simpel annuleringsproces: geen vragen gesteld, slechts twee kliken om onmiddelijk uw inhoud van de Service te verwijderen wanneer u maar wenst. De Inhoud van je Account zal voor 30 dagen in quarantaine gezet worden en daarna zal het volledig verwijderd worden van de Applicatie. De quarantaine werd opgezet om de gebruiker toegang te geven tot zijn of haar gegevens wanneer ze van gedachten waren veranderd of wanneer ze hun Account per ongeluk hadden verwijderd. De Gebruiker kan ook contact opnemen met de Klantenondersteuning van Nozbe via questions@nozbe.com als hij of zij de gegevens, wanneer dan ook, volledig wil verwijderen van de quarantaine.

 14. Verbaal, fysiek, geschreven of andere vormen van misbruik (inclusief dreigingen van misbruik of vergelding) van een Nozbe.com klant, werknemer, lid of officier kan resulteren in een onmiddellijke account schorsing.

 15. Als uw bandbreedtegebruik (of dit van andere Account gebruikers) ver boven het gemiddelde bandbreedtegebruik valt (zoals bepaald door Nozbe.com), reserveert Nozbe.com het recht om onmiddellijk uw account te schorsen of de snelheid van uw bestand server te reduceren totdat u uw bandbreedte kunt reduceren.

§ 3 Betalingen

 1. Nozbe gebruikt Polskie ePłatności Sp. z o.o. als de payment gateway voor het grootste deel van de betalingen die via creditcard (zoals Visa, Mastercard of American Express), online overschrijvingen of PayPal gedaan worden. Bij elke betaling zullen uw persoonsgegevens en uw betalingsgegevens (zoals naam, achternaam, adres en telefoonnummer) overgebracht worden naar Polskie ePłatności Sp. z o.o. zodat u op een succesvolle wijze voor de Dienst in rekening gebracht kunt worden. Nozbe accepteert creditcards maar slaat het creditcardnummer niet op in de database. Om de veiligheid te verbeteren slaat Nozbe alleen unieke identiteitsbewijzen voor betalingen op om de kosten voor de Dienst in rekening te kunnen brengen.

 2. De dienst wordt vooraf op een maandelijkse of jaarlijkse basis in rekening gebracht. Als de betaling via een creditcard of via PayPal gemaakt wordt zal het abonnement automatisch, voor jouw gemak, vernieuwd worden. Dat betekent dat je regelmatig (op een maandelijkse of jaarlijkse basis) aangerekend wordt. De wederkerende betaling kan op elk moment stopgezet worden door contact op te nemen met de Klantenondersteuning van Nozbe (vragen@nozbe.com.)

 3. U mag alleen maar upgraden naar een hoger plan met hetzelfde of een langere betalingscyclus. U mag op elk moment upgraden en als u dat doet wordt er een pro-rata bedrag voor het nieuwe plan in rekening gebracht. Dit betekent dat het volle bedrag van het nieuwe betalingsplan in rekening wordt gebracht waarvan het ongebruikte krediet van uw vorige plan wordt afgetrokken.

 4. U mag op elk moment downgraden of annuleren. Als uw naar een lager betalend plan downgradet, wordt u onmiddellijk voor het nieuwe plan in rekening gebracht en de betalingen voor het oude plan worden gestopt.

 5. Is het verschil van de prijs van het nieuwe plan (of u nu upgradet of downgradet) en het ongebruikte krediet gelijk aan of minder dan 0, dan wordt er een symbolische $1/1EUR/1GBP/1PLN in rekening gebracht door ons om succesvol uw creditcard te autoriseren. Dit symbolische bedrag zal worden teruggegeven aan u als extra tijd voor uw nieuwe plan.

 6. Alle betalingen voor Nozbe plannen zijn gedekt door 30-dagen terugbetalingsgarantie. Houd er rekening mee dat het annuleren van een Nozbe Personal Account niet automatisch een verzoek om terugbetaling betekent. Als u niet tevreden bent met de Dienst, kunt u contact opnemen met Nozbe Personal Customer Support voor een volledige terugbetaling op vragen@nozbe.com.

 7. Het downgraden van uw Service kan het verlies van inhoud, eigenschappen of de capaciteit van uw Account betekenen. Nozbe.com accepteert geen aansprakelijkheid voor dit type verlies.

 8. Als u een EU (Europese Unie) burger bent, betaalt u in EUR of PLN, afhankelijk van waar u verblijft. De prijs op de prijslijst zal door de hoeveelheid btw die door het land van verblijf van de Gebruiker wordt gerekend toenemen. Als uw bedrijf zich binnen de EU maar buiten Polen bevindt en het heeft een EU geregistreerd en geldig VAT nummer dan wordt de VAT belasting niet aangerekend. Indien u buiten de EU woont dan betaalt u in USD (Amerikaanse Dollars) en deze prijzen zijn niet inclusief de VAT belasting.

 9. Als u de Service annuleert voor het einde van uw betalingscyclus dan zal uw annulering onmiddellijk plaatsvinden en wordt er niets meer in rekening gebracht.

 10. Nozbe.com biedt een 30-daagse geld terug garantie aan op alle bestellingen. Let op dat het annuleren van een Nozbe account niet automatisch een geld terug verzoek betekent. Als u niet tevreden bent met de Service, kunt u contact opnemen met Nozbe.com voor een volledige teruggave onder: questions@nozbe.com

§ 4. Service

 1. Nozbe.com kan de Service schorsen voor welke reden dan ook, inclusief maar niet gelimiteerd tot reparaties, gepland onderhoud of upgrades en zijn niet aansprakelijk naar u toe voor zulke schorsingen.

 2. Nozbe.com reserveert het recht om veranderingen aan te brengen aan de Service of om bepaalde aspecten of kenmerken van de Service af te schaffen zonder aankondiging en is niet aansprakelijk naar u toe voor zulke veranderingen.

 3. Nozbe.com, binnen eigen discretie, heeft het recht om uw Account te schorsen en het hedendaags of toekomstig gebruik van de Service te weigeren, voor welke reden dan ook, wanneer dan ook.

 4. In schorsingszaken zal Nozbe.com u assisteren om uw data te exporteren voordat uw Account verwijderd wordt.

 5. Nozbe.com reserveert het recht om service te weigeren aan wie dan ook, wanneer dan ook. U gaat akkoord met het niet reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren van de Service, gebruik van de Service, of toegang tot de Service zonder geschreven toestemming door Nozbe.com.

§ 5. Handelsmerken

Nozbe, Nozbe.com en andere merken aangegeven op onze site, zijn geregistreerde handelsmerken van Nozbe.com in Polen (Europa), de Europese Unie en andere landen. Al het grafische werk, de pagina header, iconen zijn handelsmerken of trade dress van Nozbe.com. Nozbe.com’s handelsmerken en trade dress mogen niet gebruikt worden in verband met producten of service die niet tot Nozbe.com behoren, op welke manier dat dan ook verwarring kan veroorzaken bij klanten, of dat op welke manier dan ook Nozbe.com kleineert of in diskrediet brengt. Alle andere handelsmerken, die geen eigendom van Nozbe.com zijn of van de sub-organisaties die op deze site voorkomen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Deze eigenaren kunnen wel of niet geaffilieerd zijn met, verbonden zijn met of gesponsord zijn door Nozbe.com of de sub-organisaties.

§ 6. Disclaimer van Garanties, Limitatie van Aansprakelijkheid

 1. Nozbe.com servers zijn gelokaliseerd in Europa in een beveiligd milieu, beschermd door een alarminstallatie die 7 dagen in de week, 24 uur per dag gemonitord worden.

 2. Alle relevante bestanden en data op de Nozbe.com servers, inclusief degene die uw data bevatten zijn opgeslagen en verwerkt door de Service. Er wordt een back up van gemaakt en het wordt opgeslagen op een locatie die beschermd is tegen vuur en diefstal, afgescheiden van de locatie van de Nozbe.com servers. De volledige back up van Nozbe.com servers wordt dagelijks verricht waar daarentegen de volledige back up van de gebruikers Account data op een constante basis wordt verricht om ervan verzekerd te zijn dat uw data altijd veilig is.

 3. Nozbe.com geeft geen garantie voor de website en de service die het levert. Nozbe.com doet afstand van garantie van titel, verkoopbaarheid, geen inbreuk of geschiktheid voor een bepaald doel. De service en de website zijn verspreid op een “zoals het is” basis zonder enige garanties uitgedrukt of geïmpliceerd. U gaat ermee akkoord dat u de Service op eigen risico gebruikt.

 4. Nozbe.com is niet verantwoordelijk voor enige vertraging of voor het falen van prestaties door de Force Majeure of andere incidenten die buiten Nozbe.com’s controle vallen. Nozbe.com is niet verantwoordelijk voor korte, tijdelijke en accidentele schorsingen van de Service vanwege omstandigheden die Nozbe.com niet kon voorzien of verwachten.

 5. De Klant erkent dat Nozbe.com geen andere netwerken, informatie en systemen bezit of onder controle heeft, buiten die van het eigen netwerk. Daarnaast is Nozbe.com niet verantwoordelijk voor de prestatie of het niet presteren binnen zulke netwerken.

§ 7. Tot Slot

 1. Nozbe.com reserveert het recht om de Service te updaten en veranderingen door te voeren in de elementen, inclusief de voorwaarden, van tijd tot tijd zonder aankondiging. Nieuwe eigenschappen die de huidige Service vergroten of verbeteren, inclusief maar niet gelimiteerd tot het vrijgeven van nieuwe eigenschappen, tools en middelen, zullen onderworpen zijn aan de Voorwaarden. Doorgaand gebruik van de Service na zulke veranderingen vormt uw instemming met deze veranderingen.

 2. De meeste recente versie van de Voorwaarden kan op de Nozbe website gevonden worden.

 3. In het document genaamd ‘Privacybeleid’ worden de regels die de verwerking van de persoonsgegevens beheren, met betrekking tot de levering van de Dienst, gedefinieerd. Dit document kan op de Nozbe website gevonden worden (zie hieronder).

 4. Deze Service zal geïnterpreteerd en gedefinieerd worden volgens, en bestuurd door, de wetten van de Republiek van Polen, exclusief de wetten die een directe applicatie op de wetten van een andere jurisdictie hebben. De wet van de Republiek van het Poolse Gerecht zal de besturende jurisdictie zijn.

Privé Beleid

We zijn toegewijd aan uw data veiligheid

Het Privacybeleid hieronder beschrijft zaken die met het gebruik van de Nozbe applicatie te maken hebben, inclusief de zaken die met de bescherming van persoonsgegevens (in overeenstemming met GDPR) en cookies te maken hebben.

De verwerking van persoonlijke gegevens binnen Nozbe

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen omtrent de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (EU Official Journal L 119, p.1), van toepassing zijnde vanaf 25 mei 2018, en de Poolse wet inzake Gegevensbescherming, heeft Nozbe conform de daaruit voortvloeiende verplichtingen (hierna “GDPR” genoemd) het volgende te melden:

 1. De beheerder van de persoonsgegevens van Gebruikers is Nozbe, d.w.z. het bedrijf Nozbe Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością ul. Spacerowa 31/5, 81-521 Gdynia, Poland (Europe) EU-VAT ID: PL5862383639

 2. Het verstrekken van persoonsgegevens is vrijwillig, maar wanneer deze informatie niet geleverd wordt kan de overeenkomst niet uitgevoerd worden.

 3. Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de implementatie van de legitieme belangen van de beheerder van de persoonsgegevens en dan met name de uitvoering van het verkoopproces van diensten, het toestaan van het elektronisch aanbieden van diensten, werkgelegenheid, het treffen van schikkingen, het gebruik van het elektronische account binnen het netwerk van de gegevensbeheerder, het verwerken van binnenkomende vragen of verzoeken, communicatie betreffende transacties, belasting en boekhoudkundige kwesties en het bijhouden van gegevens voor statistische doeleinden. Nadat toestemming is verkregen worden de persoonlijke gegevens door de beheerder van de persoonsgegevens verzameld en verwerkt, met als doel: het genereren van cookies, het verzamelen van gegevens voor websites of voor marketingdoeleinden en daar hoort direct marketing ook bij; d.w.z. de van Nozbe afkomstige materialen die via afstand communicatie (e-mail, sms, telefoon) ontvangen worden en die van commerciële, marketing en informatieve aard zijn en die verbonden zijn met de bedrijfsactiviteit en uitgevoerd worden door de gegevensbeheerder.

 4. Door het account binnen Nozbe op te zetten gaat u akkoord om praktische, productiviteitsgerichte nieuwsbrief en het nieuws over Nozbe te ontvangen. Geen spam. Geen derde partijen. We zullen jouw e-mailadres gebruiken om informatie over Nozbe en productiviteitsbronnen te versturen.

 5. Een natuurlijk persoon, naar wie de gegevens verwijzen, heeft op elk moment het recht om de beheerder om zijn/haar gegevens, de rectificatie van gegevens en de verwijdering of beperking van de verwerking van gegevens te vragen. Daarnaast hebben ze ook het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken en verplaatsen van gegevens en ze kunnen een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit - de Voorzitter van Autoriteit Persoonsgegevens.

 6. Gegeven toestemmingen kunnen beheerd worden via het e-mailadres van de klantenondersteuning: support@nozbe.com

 7. Het intrekken / aanpassen van de toestemming beïnvloedt de rechtmatigheid van de verwerking niet, omdat die gemaakt werd op basis van de gegeven toestemming, voordat die ingetrokken / aangepast werd.

 8. De gegevens zullen net zolang verwerkt worden totdat de bovenstaande doelstellingen verwezenlijkt zijn (sectie 3) en niet langer. En ook niet langer dan het moment waarop een gegeven toestemming ingetrokken of gewijzigd wordt. Na die tijd mogen ze alleen tot aan het verjaringstermijn verwerkt worden.

 9. De beheerder van de gegevens onderneemt de nodige stappen om de veiligheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te garanderen. Wanneer er sprake is van een datalek moeten competente overheidsinstellingen hiervan op de hoogte gebracht worden door de beheerder van de gegevens, zodat de daders geïdentificeerd kunnen worden en toekomstige inbreuken vermeden kunnen worden. Natuurlijke personen die door een datalek beïnvloed worden zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

 10. De gegevens die nodig zijn om een Account te creëren behoren ook tot de gegevens die opgeslagen worden door Nozbe: naam en achternaam, e-mailadres, accounttype, IP-adres, geolocatie op basis van het IP-adres en de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, wanneer de gebruiker een Account heeft waarvoor ze betalen: adres en factureringsgegevens (optioneel; alleen wanneer de Gebruiker een invoice wil hebben).

 11. Gegevens die door de Gebruiker aan het Nozbe systeem worden toegevoegd wanneer ze de dienst gebruiken:

  • e-mailadressen van de leden van het team – alleen als de Gebruiker een team creëert binnen Nozbe,
  • Projecten: de projectnamen, beschrijvingen en taken die ze bevatten,
  • Taken: taaknamen, parameters (zoals datum, vereiste tijd, categorie) en taakopmerkingen,
  • Bestanden: bestanden die geüpload worden naar de Nozbe servers als bijlagen van taken of projecten en tokens van andere diensten die de Gebruiker gebruikt: Google Drive, Agenda, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive.
 12. Er moeten voor het gebruik van de Dienst verschillende gegevens ingevoerd worden binnen het Account door de Gebruiker en projectnamen, categorieën, taken en opmerkingen horen hier ook bij. Nozbe verwerkt deze gegevens op geen enkele wijze, behalve dan om de informatie op de Apparaten van de Gebruiker te synchroniseren, om ze op de servers van Nozbe te kunnen bewaren en om regelmatig back-ups te maken. De privacy van de gegevens van onze Gebruikers is Nozbe’s grootste prioriteit en om die reden heeft geen enkele werknemer van Nozbe toegang tot de gegevens die zich in het Account van de Gebruiker bevinden. Een Nozbe werknemer kan alleen toegang tot deze gegevens verkrijgen wanneer een Gebruiker daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven om een bepaald probleem op te lossen. Als de Gebruiker de Dienst op een normale wijze gebruikt hoeft er geen aanvullende overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens ondertekend te worden, omdat Nozbe volgens GDPR geen gegevensverwerker is. Als de Gebruiker van de Dienst regelmatig persoonsgegevens van andere natuurlijke personen zoals aannemers, klanten, collega’s of anderen invoert, kan de Gebruiker vragen of hij/zij een verwerkingsovereenkomst voor persoonsgegevens met Nozbe kan tekenen door een aanvraag naar questions@nozbe.com te sturen.

 13. Om de manier waarop Nozbe functioneert en de wijze waarom we met Gebruikers en mensen die geïnteresseerd zijn in onze Dienst communiceren te optimaliseren gebruikt Nozbe een aantal externe diensten:

  • GetResponse – om de nieuwsbrief en andere e-mails die geadresseerd zijn aan de Dienstgebruikers te versturen. Nozbe slaat naast de naam en de achternaam (als die werd gegeven) ook het e-mailadres en extra informatie over het type Nozbe account op, zodat e-mails doelgericht verstuurd kunnen worden: accounttype, geldigheidsduur account, gebruikte promotiecode, taal, land en andere geringe gegevens.
  • Mailgun – om transactionele Nozbe e-mails zoals herinneringen, e-mails met een link om het wachtwoord opnieuw in te stellen, etc. te versturen en om binnenkomende e-mails te beheren, waar het Nozbe systeem taken van maakt: gebruiksnaam.PIN@nozbe.me. De gegevens die opgeslagen worden zijn in dit geval: de naam en de achternaam van de Gebruiker, het e-mailadres en de inhoud van de berichten die naar de Nozbe dienst werden gestuurd met het gepersonaliseerde gebruiksnaam.PIN@nozbe.me e-mailadres.
  • Gmail en Sugester – om de communicatie met de klanten die contact opnemen met Nozbe’s klantenondersteuning te kunnen beheren. Tijdens deze procedure slaan we de inhoud van de e-mails op die naar de klantenservice van Nozbe, via bijvoorbeeld questions@nozbe.com, worden verstuurd.
  • Rollbar en Fabric – voor de opsporing van fouten binnen de Nozbe applicaties. Als er een fout wordt gevonden wordt het e-mailadres, de naam (als die werd gegeven) en het Nozbe account ID aan het foutrapport toegevoegd.
  • Google Analytics – voor statistische doeleinden die gerelateerd zijn aan de behoefte om het uiterlijk en de functionaliteit van de Nozbe websites en de aanbiedingen te optimaliseren. Door middel van Google Analytics verkrijgen we de demografische- en de geografische locatiegegevens van Gebruikers en informatie betreffende de apparatuur die ze gebruiken en hun gedrag wanneer ze de Nozbe websites bezoeken.
  • Disqus – om de opmerkingen op het Nozbe.com blog te kunnen beheren. Tijdens dit proces worden de volgende gegevens opgeslagen: e-mailadres, voor- en achternaam (als die werd gegeven) en de inhoud van de opmerking die op de Nozbe website werd geschreven.
  • Facebook – zodat we met onze gebruikers kunnen communiceren en de Nozbe dienst kunnen promoten. Op Facebook gebruiken we de “Facebook Custom Audience” dienst waar we het e-mailadres van gebruikers en hun accounttypes binnen Nozbe opslaan voor gerichte advertenties op Facebook. We hebben ook een Facebook pixel ingesteld. Dankzij deze dienst kunnen we Facebook-gebruikers volgen die de Nozbe.com website bezoeken, zodat we ze door middel van reclame op Facebook kunnen bereiken (of niet).
 14. Elke Nozbe gebruiker kan al zijn of haar gegevens (als een zip bestand) die in het Nozbe systeem bewaard worden downloaden: projecten, taken, toegevoegde bestanden en alle andere gegevens die Nozbe te bieden heeft. Om dat te kunnen doen moet een Gebruiker eerst inloggen en naar “Instellingen” / “Account” / “Maak een back-up van je Gegevens (Export)” gaan.

Cookies op de Nozbe website

15. De Nozbe website bewaard cookies op de toestellen van bezoekers. Nozbe gebruikt twee verschillende soorten cookies: sessie en blijvend. Sessiebestanden worden opgeslagen totdat een bezoeker de Nozbe website verlaat (door naar een andere website te gaan, door uit te loggen of door de browser te sluiten). Blijvende bestanden worden opgeslagen op het toestel van een gebruiker totdat ze worden verwijderd door de gebruiker of na een tijdsbestek dat gespecificeerd wordt in de instellingen. Nozbe gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijk voor de werking van de Nozbe.com websites en de Nozbe diensten:

 • Assets.nozbe.com (om het verkeer op de websites van Nozbe te volgen, zodat we het verwijzingsprogramma kunnen gebruiken. En voor de interne statistieken die gebruikt werden om de dienst te verbeteren);
 • Geoip.nozbe.com (om te bepalen in welk land de bezoeker verblijft, zodat we onze prijzen in de juiste valuta kunnen laten zien);
 • Een algemene cookie (waarmee we de taal van de bezoeker kunnen instellen of opslaan).

Optionele cookies:

 • Marketing cookies - gegevens verzamelen voor statistieken die ons zullen helpen om meer over de preferenties en de gedragingen van gebruikers te weten te komen. De analyse van deze statistieken is anoniem. Nozbe gebruikt Google Taakbeheer om dit te kunnen bereiken.

Elke bezoeker kan zijn of haar browserinstellingen aanpassen en cookies wanneer dan ook uitschakelen. Daarnaast kunnen ze ook om informatie vragen wanneer er cookies op hun toestel worden geplaatst. Lees de informatie die beschikbaar is op de website van de fabrikant van de browser om cookies uit te schakelen of om het gebruik ervan te beperken. Dit zijn de meest populaire browsers:

16. Lees meer over onze beveiligde server infrastructuur en drievoudige backups

17. De hoofdserver van Nozbe bevindt zich in Ierland. Back-ups van klantengegevens worden door Amazon S3 Infrastructuur gemaakt vanuit locaties in Parijs in Frankrijk. Andere servers die Nozbe ondersteuningsdiensten zoals pushnotificaties, afdrukken en integraties met andere diensten of systeemrapporten bevatten bevinden zich in Frankfurt, Duitsland.

18. U kunt Nozbe met cloud opslagdiensten en file hosting diensten integreren: Google Drive, Dropbox, Box en One Drive. Dankzij de integratie kunt u een bestand dat u in één van de cloud systemen hierboven hebt opgeslagen als een opmerking aan een taak of een project toevoegen. Nozbe zal de kopie van het bestand niet in de servers opslaan, maar het zal het wel als gedeeld classificeren en het zal het originele bestand in de cloud van een unieke link voorzien.

19. De Overeenkomst die tussen Nozbe en de Gebruiker bestaat, wanneer het Account geregistreerd wordt, en de diensten die op basis daarvan door Nozbe geleverd worden vallen onder de Poolse wet. De keuze van een buitenlandse wet zal een consument, die een overeenkomst met Nozbe aangaat, niet van zijn of haar rechten ontnemen die uit de dwingende wetsbepalingen van het land van permanent verblijf voortkomen.

20. Geschillen die kunnen ontstaan met betrekking tot de performance van de overeenkomst tussen Nozbe en de Gebruiker zal door een Poolse rechtbank, die rechtsbevoegdheid heeft over het geregistreerde kantoor van Nozbe, opgelost worden. Consumenten, die een overeenkomst aangaan met Nozbe, zullen hierdoor niet van de rechten ontnomen worden die gerelateerd zijn aan de territoriale rechtsbevoegdheid van een rechtbank.

Ons adres:

Nozbe sp. z o.o.
ul. Spacerowa 31/5
81-521 Gdynia
Polen, Europa