Regulamin

Za pomocą witryny internetowej Nozbe.com (“Usługa”), usługi firmy Nozbe Michal Sliwinski (“Nozbe Michal Sliwinski”), zgadzają się Państwo (“Użytkownik”) przestrzegać następujących warunków użytkowania (“Regulamin”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Konto użytkownika (“Konto”)

Aby skorzystać z usługi należy zarejestrować się i utworzyć Konto przy użyciu pełnego imienia i nazwiska oraz poprawnego adresu e-mail. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie adresu e-mail podczas procesu rejestracji Konta.

Utworzyć i wykorzystywać Konto mogą tylko osoby, które ukończyły 13 lat (konta stworzone za pomocą zautomatyzowanych metod lub skryptów nie są dozwolone).

Jedno Konto może być używane tylko przez jedną osobę. Jedna osoba może mieć więcej niż jedno Konto.

Konta grupowe są to pojedyncze Konta “podpięte” pod jedno Konto, które działa jako administrator grupy.

Aktywność na Koncie

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim kontem.

Nozbe Michal Sliwinski nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w stosunku do materiału, który Użytkownik zamieszcza w Serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do Konta w bezpiecznym miejscu. Nozbe Michal Sliwinski nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niespełnienia tego wymogu bezpieczeństwa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi w sposób zgodny z prawem, nie naruszający żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

W przypadku kiedy Nozbe Michal Sliwinski, według własnego uznania stwierdzi, że Usługa wykorzystywana jest w sposób nielegalny lub korzystanie z Serwisu jest z naruszeniem niniejszych Warunków, Nozbe Michal Sliwinski zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, które uzna za niezbędne, w tym zawieszenie dostępu do konta. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Usługi, Nozbe Michal Sliwinski nie wyklucza postępowania sądowego.

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi i zamknięcia konta. Użytkownik może zrezygnować z konta w dowolnym momencie, logując się do aplikacji np. na stronie nozbe.com oraz przechodząc do sekcji “Ustawienia” w głównym pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Tam, u dołu działu “Konto” znajduje się link do prostego i szybkiego procesu rezygnacji. Po potwierdzeniu cała zawartość konta zostanie natychmiast usunięta z Serwisu.

Werbalne, fizyczne, pisemne lub inne negatywne zachowanie w stosunku do każdego klienta Nozbe Michal Sliwinski lub pracownika firmy może doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia konta.

Chociaż oferujemy wysokiej klasy szyfrowanie SSL dla wszystkich posiadaczy konta, należy zrozumieć, że techniczne przetwarzanie dostępu do Usługi, w tym treści, może w niektórych, skrajnych przypadkach być przenoszone bez szyfrowania i obejmować (a) transmisję przez różne sieci, oraz (b) zmiany w transmisji w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń.

Jeśli wykorzystanie Usługi przez Użytkownika znacznie przekracza średnią wykorzystania (ustalane wyłącznie przez Nozbe Michal Sliwinski) przez innych Użytkowników, Nozbe Michal Sliwinski zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta lub zredukowania dostępu do plików, aby zwolnić część pasma dostępu do usługi.

Płatności (Kupowanie / Aktualizacja / Anulowanie )

Nozbe Michal Sliwinski sprzedaje Usługę za pomocą jednego z autoryzowanych sprzedawców, takich jak PayLane, PayPal, 2Checkout.com, Przelewy24.pl lub Multicards.com.

W celu wniensienia opłaty za pośrednictwem PayPal należy posiadać aktywne konto w tym serwisie, lub ważną kartę kredytową (Visa, Mastercard, American Express). Aby dokonać zakupu za pośrednictwem naszych autoryzowanych dystrybutorów, takich jak PayLane, 2Checkout.com lub Multicards.com należy posiadać kartę kredytową. Aby kupić poprzez Przelewy24.pl lub PayLane wystarczy karta kredytowa lub polskie konto bankowe.

Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez naszych autoryzowanych dystrybutorów (PayPal, PayLane, 2Checkout, Multicards, Przelewy24) jako instytucje płatnicze pośredniczące w realizacji płatności.

Za Usługę płaci się z góry w okresach miesięcznych lub rocznych. Przy płatności kartą i poprzez PayPal cykle rozliczeniowe są regularnie odnawiane dla wygody Użytkowników, którzy, kontaktując się z działem obsługi klienta Nozbe (pytania@nozbe.com), mogą natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić poziom Usługi na wyższy plan w takim samym lub dłuższym okresie rozliczeniowym. W takim wypadku Użytkownik musi wykupić nowy plan za pełną kwotę, a niewykorzystane środki z poprzedniego planu zostaną odpowiednio przeliczone i dodane w formie dodatkowych dni do konta z nowym planem cenowym.

Użytkownik może obniżyć lub anulować Konto w dowolnym momencie. Jeśli obniży plan płatniczy, będzie przepisany na nowy plan natychmiast i płatność za jego stary plan zostanie zatrzymana. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty już poniesione - Nozbe Michal Sliwinski nie oferuje zwrotów pieniędzy poza czasem 30-dniowej gwaracji.

Jeśli różnica w nowym planie płatnosci (obniżenie lub podwyższenie planu) oraz niewykorzystana suma z poprzedniego planu będzie mniejsza lub równa 0, użytkownik będzie obciążony symboliczną kwotą $1/1EUR/100JPY/1GBP/1PLN w celu autoryzowania karty kredytowej. Ta symboliczna kwota będzie zwrócona Użytkownikowi w postaci przedłużenia czasu aktywności nowego planu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie poniesione opłaty w przypadku obniżenia lub anulowania planu - Nozbe Michal Sliwinski nie oferuje zwrotów pro-rata.

Obniżenie planu Konta Usługi może spowodować utratę zawartości, funkcji lub pojemności konta. Nozbe Michal Sliwinski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty.

Jeśli Użytkownik jest obywatelem UE, będzie płacił za Konto w GBP, EUR lub PLN (w zależności od miejsca zamieszkania), a te ceny zawierają już należny podatek VAT w Polsce. Jeśli Użytkownik jest firmą z siedzibą w UE poza Polską i ma zarejestrowany w UE ważny numer VAT, nie zostanie obciążony podatkiem VAT. Jeśli Użytkownik mieszka poza UE, zapłaci w USD (dolarach amerykańskich) lub JPY (Jenach Japońskich) i te ceny nie zawierają podatku VAT.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Usługi przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

Nozbe Michal Sliwinski oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi, może skontaktować się z Nozbe Michal Sliwinski w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, pisząc na adres pytania@nozbe.com.

Usługa

Nozbe Michal Sliwinski może zawiesić Usługę z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie ograniczając się do, naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności.

Nozbe Michal Sliwinski zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie lub do zaprzestania pewnych aspektów lub funkcji Serwisu bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany tego typu.

Nozbe Michal Sliwinski, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia konta i odmówienia Użytkownikowi obecnie lub w przyszłości korzystania z Serwisu, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

W przypadku zawieszenia, Nozbe Michal Sliwinski pomoże Użytkownikowi w eksporcie danych przed usunięciem konta.

Nozbe Michal Sliwinski zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług Użytkownikowi z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

Użytkownik zgadzasz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Serwisu, korzystania z Serwisu lub dostępu do Serwisu bez pisemnej zgody Nozbe Michal Sliwinski.

Znaki towarowe

Nozbe, Nozbe.com i inne znaki podane na naszej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nozbe Michal Sliwinski w Polsce ( Europie ), Unii Europejskiej i innych krajach. Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków są znakami towarowymi lub szata graficzna z Nozbe Michal Sliwinski. Znaki towarowe i szata graficzna Nozbe Michal Sliwinski nie mogą być stosowane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie jest firmy Nozbe Michal Sliwinski, a króta w jakikolwiek sposób może wprowadzać klientów w błąd, lub który dyskredytuje lub kompromituje Nozbe Michal Sliwinski. Wszystkie inne znaki towarowe nie będące własnością Nozbe Michal Sliwinski lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na tej Witrynie są własnością ich właścicieli, którzy mogą ale nie muszą być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Nozbe Michal Sliwinski lub jej spółki zależne.

Wyłączenie gwarancji, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwery Nozbe Michal Sliwinski znajdują się w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Europie i Japonii w bezpiecznym środowisku, i są chronione za pomocą instalacji alarmowej, która jest monitorowana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Wszystkie pliki i dane na serwerach Nozbe Michal Sliwinski, w tym zawierające dane osobwe, przechowywane i przetwarzane w ramach Serwisu, są zabezpieczone i ich kopie zapasowe przechowywane są w miejscu bezpiecznym od ognia i kradzieży, które jest oddzielone od lokalizacji głównych serwerów Nozbe Michal Sliwinski. Pełne kopie zapasowe serwerów Nozbe Michal Sliwinski są wykonywane codziennie, podczas gdy pełne kopie zapasowe danych konta użytkownika są wykonywana przez cały czas, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika w każdym momencie.

Nozbe Michal Sliwinski nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. Usługa i strona są dystrybuowane na zasadzie “tak jak jest”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi na własną odpowiedzialność.

Nozbe Michal Sliwinski nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji zadań z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń, które są poza kontrolą Nozbe Michal Sliwinski. Nozbe Michal Sliwinski nie ponosi odpowiedzialności za krótkie, tymczasowe i przypadkowe zawieszenia usługi w wyniku okoliczności, których Nozbe Michal Sliwinski nie mógło przewidzieć lub podejrzewać.

Użytkownik uznaje, że Nozbe Michal Sliwinski nie jest właścicielem innych sieci, systemów informatyczych poza własną siecią zatem Nozbe Michal Sliwinski nie jest odpowiedzialne za problemy z takimi sieciami.

Postanowienia końcowe

Nozbe Michal Sliwinski zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian tego Regulaminu i jego elementów od czasu do czasu bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie nowe narzędzia rozszerzające lub uzupełniające obecną Usługę, w tym, ale nie ograniczając się do wydania nowych funkcji, narzędzi i zasobów, będą zgodne z Regulaminem. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

Najbardziej aktualna wersja regulaminu jest dostępna w każdej chwili na tej stronie

Usługę reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wszelkich przepisów, które mogłyby wskazywać na zastosowanie przepisów prawa innego państwa. Powyższy Regulamin podlega regulacji Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sądy R.P.

Nasz adres:

Nozbe Michal Sliwinski
ul. Rozewska 18
81-055 Gdynia
Polska