Regulamin i polityka prywatności

Za pomocą witryny internetowej Nozbe.com (“Usługa”), usługi firmy Nozbe Michał Śliwiński (“Nozbe”), zgadzają się Państwo (“Użytkownik”) przestrzegać następujących warunków użytkowania (“Regulamin”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi.

Regulamin

Konto użytkownika (“Konto”)

Aby skorzystać z Usługi należy zarejestrować się i utworzyć Konto przy użyciu pełnego imienia i nazwiska oraz poprawnego adresu e-mail. Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie adresu e-mail podczas procesu rejestracji Konta.

W trosce o bezpieczeństwo, bezpośrednio po utworzeniu konta w Nozbe Użytkownik otrzymuje wiadomość z prośbą o potwierdzenie adresu e-mail w ciągu 5 dni. Brak potwierdzenie ze strony użytkownika powoduje dezaktywację utworzonego konta.

Utworzyć i wykorzystywać Konto w Usłudze mogą tylko osoby, które ukończyły 13 lat (konta stworzone za pomocą zautomatyzowanych metod lub skryptów nie są dozwolone).

Jedno Konto może być używane tylko przez jedną osobę. Jedna osoba może mieć więcej niż jedno Konto.

Konta zespołowe (“Zespół”) stanowią pojedyncze Konta administrowane przez jedno Konto główne, które działa jako administrator zespołu.

Aktywność na Koncie

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie działania i treści związane ze swoim Kontem.

Nozbe nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej w stosunku do materiału, który Użytkownik zamieszcza w Usłudze.

Użytkownik jest odpowiedzialny za przechowywanie hasła do Konta w bezpiecznym miejscu. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za szkody z powodu niespełnienia tego wymogu bezpieczeństwa.

Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Usługi w sposób zgodny z prawem, nie naruszający żadnych przepisów w swojej jurysdykcji (w tym, lecz nie ograniczając się do praw autorskich).

W przypadku kiedy Nozbe, według własnego uznania stwierdzi, że Usługa wykorzystywana jest w sposób nielegalny lub korzystanie z Usługi jest z naruszeniem niniejszych Warunków, Nozbe zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań, które uzna za niezbędne, w tym zawieszenie dostępu do Konta. W przypadku niezgodnego z prawem wykorzystania Usługi, Nozbe nie wyklucza postępowania sądowego.

Użytkownik ma prawo do zaprzestania korzystania z Usługi i usunięcia konta. Użytkownik może zrezygnować z konta w dowolnym momencie, logując się do aplikacji np. na stronie nozbe.com oraz przechodząc do sekcji “Ustawienia” w głównym pasku nawigacyjnym po lewej stronie. Tam, u dołu działu “Konto” znajduje się link do prostego i szybkiego procesu rezygnacji. Po potwierdzeniu cała zawartość konta zostanie przeniesiona do kwarantanny na 30 dni i potem usunięta z Usługi. Kwarantanna ma służyć temu, aby Użytkownik mógł ewentualnie zmienić zdanie i przywrócić sobie dostęp do Konta. Użytkownik może też skontaktować się z działem obsługi klienta i poprosić o natychmiastowe usunięcie danych z pominięciem kwarantanny.

Werbalne, fizyczne, pisemne lub inne negatywne zachowanie w stosunku do dowolnego klienta lub pracownika Nozbe może doprowadzić do natychmiastowego zawieszenia konta.

Usługa jest dostarczana za pomocą wysokiej klasy szyfrowaniem SSL dla wszystkich Użytkowników, ale należy zrozumieć, że techniczne przetwarzanie dostępu do Usługi, w tym treści, może w niektórych, skrajnych przypadkach być przenoszone bez szyfrowania i obejmować (a) transmisję przez różne sieci, oraz (b) zmiany w transmisji w celu dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń.

Jeśli wykorzystanie Usługi przez Użytkownika znacznie przekracza średnią wykorzystania (ustalane wyłącznie przez Nozbe) przez innych Użytkowników, Nozbe zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta lub zredukowania dostępu do Konta, aby zwolnić część pasma dostępu do usługi.

Płatności (Kupowanie / Aktualizacja / Anulowanie )

Większość form płatności takich jak karty kredytowe (Visa, Mastercard czy American Express), przelewy bankowe czy płatności PayPal, obsługiwane są dla Nozbe przez firmę PayLane Sp. z o.o. W celu dokonywania płatności Nozbe przekazuje dane Użytkownika niezbędne do dokonania płatności takie jak dane osobowe, adres i numer telefonu do firmy PayLane. Nozbe przyjmuje na stronie płatności dane karty kredytowej Użytkownika, ale jej nie przechowuje w swojej bazie. Dla zwiększenia bezpieczeństwa takie dane trzymane są tylko w PayLane, natomiast Nozbe zapisuje tylko unikalne ID płatności, aby móc pobrać pieniądze za Usługę od Użytkownika.

Za Usługę płaci się z góry w okresach miesięcznych lub rocznych. Przy płatności kartą i poprzez PayPal cykle rozliczeniowe są regularnie odnawiane dla wygody Użytkownika, którzy, kontaktując się z działem obsługi klienta Nozbe (pytania@nozbe.com), mogą natychmiast zrezygnować z automatycznego odnawiania płatności.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić poziom Usługi na wyższy plan w takim samym lub dłuższym okresie rozliczeniowym. W takim wypadku Użytkownik musi wykupić nowy plan za pełną kwotę, a niewykorzystane środki z poprzedniego planu zostaną odpowiednio przeliczone i dodane w formie dodatkowych dni do konta z nowym planem cenowym.

Użytkownik może obniżyć lub anulować Konto w dowolnym momencie. Jeśli obniży plan płatniczy, będzie przepisany na nowy plan natychmiast i płatność za jego stary plan zostanie zatrzymana. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie opłaty już poniesione - Nozbe nie oferuje zwrotów pieniędzy poza czasem 30-dniowej gwarancji.

Jeśli różnica w nowym planie płatności (obniżenie lub podwyższenie planu) oraz niewykorzystana suma z poprzedniego planu będzie mniejsza lub równa 0, użytkownik będzie obciążony symboliczną kwotą $1/1EUR/100JPY/1GBP/1PLN w celu autoryzowania karty kredytowej. Ta symboliczna kwota będzie zwrócona Użytkownikowi w postaci przedłużenia czasu aktywności nowego planu.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie poniesione opłaty w przypadku obniżenia lub anulowania planu - Nozbe nie oferuje zwrotów pro-rata.

Obniżenie planu Konta Usługi może spowodować utratę funkcji lub pojemności konta. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty.

Jeśli Użytkownik jest obywatelem UE, będzie płacił za Konto w GBP, EUR lub PLN (w zależności od miejsca zamieszkania), podana cena w cenniku zwiększana jest o wysokość podatku VAT z kraju zamieszkania Użytkownika. Jeśli Użytkownik jest firmą z siedzibą w UE poza Polską i ma zarejestrowany w UE ważny numer VAT, nie zostanie obciążony podatkiem VAT. Jeśli Użytkownik mieszka poza UE, zapłaci w USD (dolarach amerykańskich), Rublach rosyjskich, YCN (Juanach chińskich), lub JPY (Jenach japońskich) i te ceny nie zawierają podatku VAT.

Jeśli Użytkownik zrezygnuje z Usługi przed końcem cyklu płatności, jego odwołanie zostanie uwzględnione natychmiast i nie będzie pobierana opłata za kolejny okres rozliczeniowy.

Nozbe oferuje 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy na wszystkie zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Usługi, może skontaktować się z Nozbe w celu uzyskania zwrotu pieniędzy, pisząc na adres pytania@nozbe.com.

Usługa

Nozbe może zawiesić Usługę z jakiegokolwiek powodu, w tym, ale nie ograniczając się do, naprawy, planowanej konserwacji lub aktualizacji, i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikłe z tego niedogodności dla Użytkownika czy utracone korzyści.

Nozbe zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Usłudze lub do zaprzestania pewnych aspektów lub funkcji Usługi bez uprzedniego powiadomienia i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany tego typu.

Nozbe, według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia konta i odmówienia Użytkownikowi obecnie lub w przyszłości korzystania z Usługi, z jakiegokolwiek powodu, w dowolnym momencie.

W przypadku zawieszenia, Nozbe pomoże Użytkownikowi w eksporcie danych przed usunięciem konta.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać jakiejkolwiek części Usługi bez pisemnej zgody Nozbe.

Znaki towarowe

Nozbe, Nozbe.com i inne znaki podane na naszej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nozbe w Polsce ( Europie ), Unii Europejskiej i innych krajach. Wszystkie grafiki, loga, nagłówki stron, ikony przycisków są znakami towarowymi lub szatą graficzną Nozbe. Znaki towarowe i szata graficzna Nozbe nie mogą być stosowane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do firmy Nozbe, a która w jakikolwiek sposób może wprowadzać klientów w błąd, lub który dyskredytuje lub kompromituje Nozbe. Wszystkie inne znaki towarowe niebędące własnością Nozbe lub jej podmiotów zależnych, które pojawiają się na tej Witrynie są własnością ich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być stowarzyszeni, powiązani lub sponsorowani przez Nozbe lub jej spółki zależne.

Wyłączenie gwarancji, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Serwery Nozbe znajdują się w Australii, Europie i Japonii w bezpiecznym środowisku, i są chronione za pomocą instalacji alarmowej, która jest monitorowana przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Wszystkie pliki i dane na serwerach Nozbe, w tym zawierające dane osobowe, przechowywane i przetwarzane w ramach Usługi, są zabezpieczone i ich kopie zapasowe przechowywane są w miejscu bezpiecznym od ognia i kradzieży, które jest oddzielone od lokalizacji głównych serwerów Nozbe. Pełne kopie zapasowe serwerów Nozbe są wykonywane codziennie, podczas gdy pełne kopie zapasowe danych konta użytkownika są wykonywana przez cały czas, aby zapewnić bezpieczeństwo danych Użytkownika w każdym momencie.

Nozbe nie udziela żadnych gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności lub przydatności do określonego celu. Usługa i strona są dystrybuowane na zasadzie “tak jak jest”, bez żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi na własną odpowiedzialność.

Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niepowodzenia w realizacji zadań z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń, które są poza kontrolą Nozbe. Nozbe nie ponosi odpowiedzialności za krótkie, tymczasowe i przypadkowe zawieszenia usługi w wyniku okoliczności, których Nozbe nie mogło przewidzieć lub podejrzewać.

Użytkownik uznaje, że Nozbe nie jest właścicielem innych sieci, systemów informatycznych poza własną siecią zatem Nozbe nie jest odpowiedzialne za problemy z takimi sieciami.

Postanowienia końcowe

Nozbe zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmian tego Regulaminu i jego elementów od czasu do czasu bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie nowe narzędzia rozszerzające lub uzupełniające obecną Usługę, w tym, ale nie ograniczając się do wydania nowych funkcji, narzędzi i zasobów, będą zgodne z Regulaminem. Dalsze korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na takie zmiany.

Najbardziej aktualna wersja regulaminu jest dostępna w każdej chwili na tej stronie

Usługę reguluje prawo Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wszelkich przepisów, które mogłyby wskazywać na zastosowanie przepisów prawa innego państwa. Powyższy Regulamin podlega regulacji Prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sądy R.P.

Polityka prywatności i “RODO”

Stawiamy prywatność Użytkowników na pierwszym miejscu

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi infrastruktury zabezpieczającej, serwerów i potrójnych kopii zapasowych stosowanych w Nozbe.

Gdzie przechowujemy dane Użytkowników - serwery Nozbe

Główny serwer Nozbe znajduje się w Niemczech (Norymberga). Kopie zapasowe danych użytkowników przechowywane są na trzech serwerach na trzech różnych kontynentach w Irlandii, Japonii (Tokio) i Australii (Sydney).

Dodatkowe serwery wspomagające pracę Nozbe, takie jak powiadomienia push, drukowanie, integracje z innymi usługami czy raporty systemowe zlokalizowane są w Irlandii oraz w Niemczech.

Integracja aplikacji Nozbe z usługami chmurowymi

Użytkownicy mogą zintegrować Nozbe z serwisami przetrzymującymi dane w chmurze: Google Drive, Dropbox, Box, One Drive i Evernote. Integracja taka umożliwia dodanie komentarza do zadania lub projektu w postaci pliku zapisanego w wykorzystywanym przez Użytkownika serwisie chmurowym (wymienionym powyżej). Nozbe nie zapisuje kopii takiego pliku na własnych serwerach, ale nadaje mu status udostępnionego i generuje unikatowy link prowadzący do oryginalnego pliku zapisanego w stosowanym przez Użytkownika serwisie opartym na chmurze.

Przetwarzanie danych osobowych w Nozbe

Zgodnie z obowiązującymi od dnia 25.05.2018 r. przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, celem realizacji obowiązków z nich wynikających, zwanym dalej “RODO”, Nozbe informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Nozbe, czyli firma “Nozbe Michał Śliwiński”, ul. Rozewska 18, 81-055 Gdynia, NIP: 9580973303.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy.
 3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych, tj. w szczególności: realizacji procesu sprzedaży usług, umożliwienia świadczenia niektórych usług drogą elektroniczną, zatrudnienia, dokonywania rozliczeń, obsługi konta elektronicznego w sieci administratora danych, obsługi kierowanych zgłoszeń lub zapytań, kontaktowania się (w tym w związku obsługiwanymi transakcjami) a także dla celów podatkowych i rachunkowych, dla celów archiwalnych oraz statystycznych. Natomiast, po uzyskaniu zgody, zbieranie i przetwarzanie przez administratora danych osobowych następuje w celach: generowania plików cookies, gromadzenia danych ze stron WWW lub w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, tj. otrzymywania od Nozbe za pomocą środków porozumiewania się na odległość (e-mail, SMS, telefon) wszelkich materiałów o charakterze handlowym, marketingowym i informacyjnym, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez administratora danych.
 4. Przetwarzanie danych osobowych, obejmujących informacje wymienione w punkcie 3. przez Nozbe lub podmiot przez Nozbe upoważniony/powiązany zgodnie z ww. przepisami unijnymi i krajowymi, następuje w celach niezbędnych do prowadzenia działalności handlowej, w szczególności do: firm kurierskich, biur rachunkowych, kancelarii prawniczych, producentów towarów, dostawców oprogramowania, dystrybutorów oraz do uprawnionych instytucji państwowych.
 5. Osoba fizyczna, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w każdym momencie, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Zarządzanie udzielonymi zgodami odbywa się za pośrednictwem adresu wsparcia klienta: pytania@nozbe.com
 7. Wycofanie / modyfikacja zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem / modyfikacją.
 8. Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów (punkt 3.), jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia lub modyfikacji udzielonej zgody. Po tym czasie dane mogą być przetwarzane aż do upływu terminu przedawnienia.
 9. Administrator danych podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo zbieranych i przetwarzanych danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia - informuje właściwe organy państwowe, celem wykrycia sprawców i zapobieżenia naruszeń w przyszłości. Każda osoba fizyczna, której dane zostaną naruszone zostanie o tym poinformowana.
 10. Podczas rejestracji Konta w Nozbe, zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych, w tym marketingu bezpośredniego, musi być osobno wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniej opcji. W każdym momencie Użytkownik może taką zgodę wycofać przez kliknięcie w link “Rezygnacja” na końcu każdego e-maila otrzymanego od Nozbe lub przez zmianę ustawień w Koncie aplikacji Nozbe lub przez kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: pytania@nozbe.com

Jakie dane Użytkowników Nozbe przechowujemy

Dane wymagane podczas tworzenia Konta w Nozbe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • typ konta,
 • adres IP, z którego Użytkownik zarejestrował się w Nozbe i dane geolokalizacyjne, które na podstawie tego adresu możemy uzyskać.

Dane dodatkowe potrzebne do obsługi płatności (gdy Użytkownik wybierze Konto płatne):

 • adres zamieszkania i dane do faktury (opcjonalne - jeśli Użytkownik potrzebuje fakturę),
 • kwota płatności,
 • typ konta,
 • waluta transakcji.

Dane dodawane do systemu Nozbe przez użytkownika w ramach korzystania z usługi:

 • adresy e-mail osób w zespole, jeśli utworzy zespół w Nozbe;
 • projekty: ich nazwy, opisy oraz zadania;
 • zadania: ich nazwy, parametry (m.in. data, potrzebny czas, kategoria) i komentarze do zadań;
 • pliki: pliki wgrywane na serwery Nozbe jako załączniki do zadań lub projektów oraz tokeny dodatkowych usług, z jakich korzysta Użytkownik: Google Drive, Calendar, Evernote, Dropbox, Box, OneDrive.

Umowa powierzenia przetwarzania danych

Korzystanie z Usługi polega na wprowadzaniu na Konto przez Użytkownika różnych danych, m.in.: nazw projektów, kategorii czy zadań lub treści komentarzy. Nozbe nie przetwarza tych danych w żaden sposób poza synchronizacją ich pomiędzy Urządzeniami Użytkownika i utrzymywaniem ich na serwerach Nozbe oraz wykonywaniem regularnych kopii zapasowych. Dla Nozbe prywatność danych użytkownika jest najważniejsza, dlatego pracownicy Nozbe nie mają wglądu w dane na Koncie Użytkownika, chyba że Użytkownik wyjątkowo udzielił takiej zgody w celu rozwiązania jakiegoś problemu Użytkownika. Dlatego, jeśli Użytkownik normalnie korzysta z Usługi, nie ma potrzeby podpisywania dodatkowej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, gdyż w myśl RODO Nozbe nie jest wówczas podmiotem przetwarzającym dane.

Jeśli Użytkownik na swoim Koncie w Usłudze regularnie umieszcza dane osobowe innych osób fizycznych takich jak kontrahenci, klienci, współpracownicy czy inni, Użytkownik może w takiej sytuacji podpisać z Nozbe Umowę o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych, po którą to wystarczy zgłosić się, wysyłając zapytanie na adres e-mail: pytania@nozbe.com

Wykorzystanie usług firm trzecich

Aby optymalizować funkcjonowanie Nozbe oraz komunikację z użytkownikami i osobami zainteresowanymi Usługą, Nozbe korzysta z zewnętrznych serwisów::

 • GetResponse - do wysyłki Newslettera Nozbe oraz innych wiadomości e-mail kierowanych do użytkowników usługi. W GetResponse Nozbe przechowuje imię i nazwisko użytkownika, o ile je podał, adres e-mail, dodatkowe informacje o typie konta w Nozbe pomagające wysyłać maile precyzyjnie targetowane: typ konta, termin ważności konta, użyty kod promocyjny, język, kraj i inne pomniejsze dane.
 • Mailgun - do wysyłki maili transakcyjnych Nozbe, takich jak przypomnienia, maile z linkiem do ustawienia nowego hasła, itd. oraz do obsługi maili przychodzących, które system Nozbe zmienia w zadania: nazwa_użytkownika.PIN@nozbe.me. Przechowywane w związku z tym dane to: imię i nazwisko, adres e-mail, treści zawarte w wiadomościach wysyłanych do usługi Nozbe na spersonalizowany adres nazwa_użytkownika.PIN@nozbe.me.
 • Gmail i Sugester - do obsługi komunikacji z klientami kontaktującymi się z działem wsparcia klienta. W ramach tej procedury przechowujemy treść maili wysyłanych do działu obsługi klienta Nozbe na adresy wsparcia klienta np. pytania@nozbe.com.
 • Rollbar i Fabric - do wykrywania błędów w aplikacjach Nozbe. W przypadku wykrycia błędu, do raportu o błędzie dodawany jest adres e-mail użytkownika Nozbe oraz jego imię i nazwisko (o ile je podał) oraz ID konta w Nozbe.
 • Google Analytics - do celów statystycznych związanych z potrzebą optymalizacji wyglądu i funkcjonalności stron Nozbe oraz oferty. W ramach tego narzędzia pozyskujemy dane demograficzne, geolokalizacyjne użytkowników oraz dane o wykorzystywanym przez nich sprzęcie oraz zachowaniu na stronie Nozbe.
 • Disqus - do obsługi komentarzy na blogu Nozbe.com. W ramach tego procesu zapisywane są: adres email, imię i nazwisko (jeśli użytkownik je poda) oraz treść komentarza zapisanego na stronie Nozbe.
 • Facebook - do komunikacji z użytkownikami i promowania usługi Nozbe. Na Facebooku korzystamy z usługi „Facebook Custom Audience”, w ramach której przechowujemy adresy email użytkowników oraz typy posiadanych przez nich kont w Nozbe na potrzeby targetowania reklam na Facebooku. Na stronie Nozbe posiadamy także piksel Facebooka, usługę do śledzenia użytkowników Facebooka odwiedzających serwis Nozbe.com, aby móc do nich docierać (lub nie) z reklamą w serwisie Facebook.

Eksport wszystkich danych

Każdy Użytkownik Nozbe może pobrać z serwerów Nozbe (w formie archiwum zip) wszystkie swoje dane i zasoby, które przechowujemy w Nozbe: projekty, zadania, załączone pliki oraz inne dane Użytkownika, które posiada Nozbe. Wystarczy po zalogowaniu się do Usługi przejść do “Ustawień” / “Konto” i “Backup / Export”.

Ciasteczka (cookies) na stronach Nozbe

Strona Nozbe zapisuje pliki cookies na urządzeniach odwiedzających ją internautów. Nozbe stosuje dwa rodzaje cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne przechowuje się tylko do momentu opuszczenia strony Nozbe (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Nozbe wykorzystuje następujące pliki cookies:

1. Niezbędne do działania stron Nozbe.com i usługi Nozbe:

 • assets.nozbe.com (do śledzenia ruchu na stronach Nozbe dla potrzeb programu partnerskiego i wewnętrznych statystyk w celu usprawnienia usługi);
 • geoip.nozbe.com (do ustalania, z jakiego kraju jest osoba, aby pokazać lokalną ofertę cenową w odpowiedniej walucie);
 • ogólny cookie (dzięki któremu ustalamy lub zapisujemy język osoby odwiedzającej stronę).

2. Opcjonalne pliki cookies:

 • Marketingowe - zbierające dane umożliwiające nam przygotowywanie statystyk, dzięki którym poznajemy preferencje i zachowania Użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa. Do realizacji tych celów Nozbe używa usługi Google Tag Manager.

Każdy odwiedzający może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zablokować obsługę cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu na swoim urządzeniu. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies na swoim komputerze, prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronach producenta używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Oto najpopularniejsze z nich:

Warto pamiętać, że większość przeglądarek w ustawieniach domyślnych zapisaną ma zgodę na zapisywanie plików cookies.

Nasz adres:

Nozbe Michal Sliwinski
ul. Rozewska 18
81-055 Gdynia
Polska