4 kroki do skutecznego planowania strategicznego w zespole

Aby Twoja firma mogła osiągnąć sukces, musisz mieć określony plan działania. Z kolei, aby stworzyć dobry plan strategiczny, musisz zadbać o to, by proces jego tworzenia przebiegł jak najefektywniej.

W tym artykule poznasz 4 kroki do skutecznego planowania strategicznego wspólnie z Twoim zespołem.

Czym jest planowanie strategiczne?

Według Simona Charlesa, specjalisty ds. marketingu w Brill Assignment, planowanie strategiczne jest procesem, w ramach którego organizacje (za pośrednictwem działów zajmujących się zarządzaniem) wyznaczają swoje priorytety, koncentrują energię i zasoby, udoskonalają działania i upewniają się, że zarówno pracownicy organizacji, jak i pozostali interesariusze pracują nad osiągnięciem tych samych celów.

Jest to proces, w którym zapadają ważne decyzje i ustalane są działania, które kształtują i wyznaczają kierunek działania organizacji, jej pracowników w celu osiągnięcia określonych założeń.

W skrócie, planowanie strategiczne pomaga organizacji lub firmie określić, dokąd zmierza i w jaki sposób zamierza do tego celu dotrzeć.

Czym jest plan strategiczny?

Najcześciej defniuje się go jako dokument, w którym zawarte są cele organizacji, kroki, które trzeba podjąć, aby cele te mogły zostać spełnione.

To oznacza, że organizacja lub firma, która nie posiada planu strategicznego, jest jak kierowca jadący nieznaną drogą bez mapy. Podobnie, organizacja pozbawiona wiedzy na temat, tego jak radzić sobie z trudnościami, nie będzie wiedziała, jak stawić im czoła.

Najlepszą rzeczą, jaką organizacja może dla siebie zrobić – szczególnie jeśli jej przyszłość rysuje się niepewnie – jest stworzenie planu strategicznego.

Co powinien zawierać plan strategiczny?

Zasadniczo, plan strategiczny określa kierunek, w którym zmierza Twoja organizacja, aby ułatwić Twojemu zespołowi dążenie do jego osiągnięcia. Określa on kim jesteście, co i dlaczego robicie w celu zwiększenia waszego potencjału.

Dobry plan strategiczny powinien obejmować:

 • streszczenie dla kierownictwa – tworzone na ostatnim etapie, po stworzeniu planu strategicznego;
 • krótki opis firmy lub organizacji;
 • misję firmy i jej założenia;
 • analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (ang. SWOT);
 • opis strategii i technik stosowanych przez firmę;
 • plan działania;
 • szacowane wydatki i plany operacyjne firmy;
 • opis sposobów monitorowania i oceny.

W przypadku małych firm, wystarczy krótki plan strategiczny. Natomiast, w przypadku większych firm, lepszy będzie bardziej szczegółowy plan.

Należy jednak pamiętać, że plan strategiczny – mimo, że zawiera elementy wchodzące w skład biznesplanu – nie powinien być z nim mylony.

Biznesplan jest bardziej szczegółowy i obejmuje zarówno plan strategiczny, jak i plan marketingowy, plan finansowy i operacyjny.

Biznesplan obejmuje wszystko – począwszy od tego, czym zajmuje się Twoja firma i jej wartości rynkowej. Z kolei, plan strategiczny określa plan działań firmy.

Kto jest odpowiedzialny za stworzenie planu strategicznego?

Najczęściej, za stworzenie planu strategicznego odpowiada zespół kluczowych graczy w firmie. Jako właściciel firmy, jesteś odpowiedzialny za nadzorowanie całego procesu, natomiast za jego realizację odpowiada cały zespół.

Kiedy warto stworzyć plan strategiczny?

To zależy od charakteru i potrzeb Twojej firmy. Jeśli istnieje jakakolwiek niepewność odnośnie przyszłości firmy, to najlepszy moment, aby rozpocząć proces planowania strategicznego.

Plan strategiczny warto również stworzyć wtedy, gdy:

 • dopiero rozpoczynasz swoją działalność,
 • przygotowujesz się do wypuszczenia na rynek nowego produktu,
 • doszło do wystąpienia zmian na rynkach,
 • w przypadku zmian w przepisach, regulacjach lub praktykach biznesowych.

Korzyści ze stworzenia planu strategicznego

Opracowanie dobrego planu strategicznego może przynieść następujące korzyści:

 • stworzenie analizy SWOT,
 • przygotowanie i zdefiniowanie zakresu działań,
 • określenie strategii i taktyk wymaganych do osiągnięcia celów firmy,
 • implementacja sformułowanych strategii,
 • ułatwienie zespołowi pracy nad wspólnymi celami,
 • pozwala określić, na jakim etapie rozwoju firma się znajduje;
 • zwiększenie produktywności.

Oto 4 kroki do skutecznego planowania strategicznego z zespołem.

1. Zaangażowanie

Aby proces planowania strategicznego mógł być skuteczny, konieczne jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu. Tym zespołem mogą być kluczowi gracze w firmie, których głównym celem jest realizacja wspólnych celów strategicznych.

W procesie planowania strategicznego, każda osoba z zespołu ma szansę, aby wnieść coś od siebie.

Im mniejszy zespół, tym mniejsza może być jego skuteczność, dlatego wszyscy muszą harmonijnie ze sobą współpracować, wspólnie myśleć i angażować się w tworzenie planu. Ważne jest, aby każda osoba wyszła z pomysłami.

2. Odpowiedzialność

Ważnym elementem procesu planowania strategicznego jest także odpowiedzialność. Nie chodzi jedynie o to, aby określić, co powinien robić każdy pracownik lub członek zespołu, aby proces planowania strategicznego mógł zakończyć się sukcesem.

Wszyscy członkowie zespołu muszą się postarać, aby cały proces przebiegł efektywnie, a firma mogła osiągnąć swoje cele. W trakcie procesu tworzenia planu strategicznego, członkom zespołu zależy na jego sukcesie i starają się, aby przebiegał jak najefektywniej.

3. Komunikacja

Przy tworzeniu planu strategicznego liczy się wkład każdego członka zespołu, dlatego tak ważna jest efektywna komunikacja. Kanały komunikacji powinny być otwarte dla wszystkich członków zespołu. Oczywiście, Twój zespół może składać się z osób, które nie są na tym samym poziomie w hierarchii organizacyjnej w firmie, niemniej jednak każdy musi wnieść swój wkład. Niezależnie od pozycji w firmie, wszyscy powinni być traktowani jednakowo i mieć możliwość dzielenia się swoimi pomysłami.

Jeśli w skład Twojego zespołu wchodzą kierownicy wyższego szczebla i pracownicy, musi istnieć otwarta, dwustronna komunikacja. To oznacza, że wkład pracowników musi również być brany pod uwagę. Dzięki temu, pracownicy zajmujący niższe stanowiska mogą dzielić się opiniami odnośnie tego, jak kierownictwo przyczyniło się do porażki planów strategicznych.

4. Innowacje

Najczęściej, firmy tworzą plany strategiczne wtedy, gdy wypuszczają na rynek nowy produkt, przeprowadzają restrukturyzację firmy lub wybranego działu. Aby proces planowania strategicznego mógł zakończyć się sukcesem, potrzebne są innowacje.

Grademiners twierdzi, że do innowacyjności powinien dążyć nie tylko zespół zajmujący się tworzeniem planu strategicznego, ale wszyscy pracownicy firmy.

Podsumowanie

Stworzenie skutecznego planu strategicznego wymaga udziału wszystkich członków zespołu, a także otwartej komunikacji, odpowiedzialności i innowacji.

Michel Gorman
Michael Gorman jest utalentowanym i doświadczonym autorem tekstów akademickich, który mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii. Aktualnie pracuje jako ekspert w firmie Best Essays. W wolnym czasie Michael publikuje swoje eseje na różnych stronach i blogach. Jest również bardzo aktywny na Facebook’u i Twitterze.