6 wskaźników wydajności pracy zdalnej, które musisz mierzyć

Prowadzisz firmę? Monitorowanie produktywności to jeden z kluczy do sukcesu. Niezależnie od tego, czy pracujesz z małym, zgranym zespołem zdalnym, czy z dużym teamem, jego produktywność może budować lub rujnować biznes. Nie zawsze jednak skuteczność zależna jest od motywacji i wysiłku pracowników. Istnieje wiele różnych powodów, dla których produktywność nie jest tak wysoka, jak mogłaby być.

Przyczyny niskiej wydajności pracowników obejmują problemy z narzędziami i sprzętem, błędy w zarządzaniu i komunikacji i wady procesów, którym należy zaradzić. Ponieważ obecnie w domu pracuje więcej osób niż kiedykolwiek wcześniej, wydajność pracy zdalnej stała się dla wielu firm priorytetem.

Mając to na uwadze, przedstawiamy 6 wskaźników wydajności pracy zdalnej, które są kluczowe dla sukcesu firmy.

1. Satysfakcja pracownika

W każdej firmie są jakieś wskaźniki biznesowe i finansowe, które należy monitorować. Jednakże jako menager musisz wziąć pod uwagę także satysfakcję pracowników i to niezależnie od tego, czy pracują oni zdalnie, czy w biurze. Jeśli pracownicy w Twojej firmie odczuwają raczej niską satysfakcję z wykonywanej pracy, jest duża szansa, że nie będą superproduktywni.

Dużo łatwiej jest dowiedzieć się, co pracownicy myślą o swoim życiu zawodowym, gdy spotyka się ich codziennie w biurze. W przypadku pracy zdalnej zadanie to jest znacznie trudniejsze. Dlatego ważnym jest, aby monitorować produktywność pracy zdalnej poprzez satysfakcję pracowników i utrzymywać dobry kontakt ze swoim zespołem, aby mieć pewność, że wszyscy jego członkowie są zadowoleni z pracy.

Pracownicy zdalni mogą doświadczać wypalenia zawodowego, stresu i niepokoju - zupełnie jak podczas pracy w biurze, ale ich stan mogą dodatkowo pogarszać inne rzeczy, które dzieją się w domu. Dlatego jeśli, jako lider, chcesz stworzyć szczęśliwy i produktywny zespół, musisz monitorować samopoczucie i zadowolenie pracowników.

Satysfakcja pracownika

Źródło

Musisz także zrozumieć, że istnieje związek pomiędzy satysfakcją pracowników, a wydajnością pracy zdalnej. Oba te czynniki mogą mieć ogromny wpływ na ogólne prosperity firmy. Oferowanie możliwości pracy zdalnej może pomóc w zwiększeniu satysfakcji pracowników i zatrzymaniu w Twoim zespole najlepszych graczy z danej branży.

2. Retencja kluczowych pracowników

Oznaką produktywnego i dobrze funkcjonującego zespołu jest wysoka retencja pracowników. Jeśli więc Twoi najlepsi pracownicy często odchodzą i przenoszą się do konkurencji, może to oznaczać, że coś robisz źle. W ramach monitorowania wydajności pracy zdalnej należy więc monitorować retencję kluczowych pracowników.

Zatrzymując najwydajniejszych pracowników w firmie, możesz zapewnić zrównoważony i przewidywalny poziom rozwoju, który zwiększy produktywność zespołu. Natomiast za każdym razem, gdy taki pracownik opuszcza zespół, następuje spadek wydajności teamu. Wiąże się to również z kosztami przeprowadzenia ponownej rekrutacji, szkoleń i onboardingu w celu znalezienia jego następcy. Koszt rotacji pracowników różni się w zależności od wysokości rocznego wynagrodzenia odchodzącego pracownika, co również odzwierciedla jego wartość dla zespołu:

Retencja pracowników

Źródło

Zatrzymanie kluczowych pracowników jest istotne, ponieważ, gdy osoba osiągająca wysokie wyniki, opuści firmę, reszta zespołu odczuje skumulowany wpływ tej decyzji, co może prowadzić do zmniejszenia satysfakcji pozostałych osób. Badania przeprowadzone przez Payscale wykazały, że firmy powinny dążyć do zatrzymania około 75% pracowników każdego roku, przy czym priorytetem jest zatrzymanie najlepszych wykonawców w danym zespole.

3. Godziny pracy i nadgodziny

Jednym z najważniejszych wskaźników wydajności pracy zdalnej, który należy monitorować, to godziny pracy i nadgodziny. W czasach, kiedy wszyscy członkowie zespołu wchodzili i wychodzili ze stacjonarnego biura, zdecydowanie łatwiej było kontrolować liczbę przepracowanych przez nich godzin. W przypadku pracy zdalnej, nie jest to już takie proste.

O ile oczywiście ważnym jest, aby członkowie zespołu wywiązywali się z przydzielonych im zadań i sumiennie wykonywali obowiązki, możesz również zauważyć, że wydajność pracy zdalnej oznacza jednocześnie wydłużenie się czasu ich pracy. Jest to często spowodowane zacieraniem się granic między życiem prywatnym i zawodowym, z którym może się wiązać praca zdalna i które prowadzi do zmniejszenia satysfakcji z pracy i wystąpienia uczucia wypalenia zawodowego.

Niepłatne nadgodziny

Źródło

Błędem jest założenie, że pracownicy pracujący w godzinach nadliczbowych przynoszą korzyść firmie i zwiększają wydajność pracy zdalnej. Przyjrzyj się liczbie godzin przepracowanych przez pracowników, aby lepiej zrozumieć ich obciążenie pracą. Nagły wzrost nadgodzin może oznaczać, że pracownik ma zbyt wiele na głowie i walczy o utrzymanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym.

4. Satysfakcja klienta

Istotnym elementem pomiaru wydajności pracy zdalnej jest także monitorowanie satysfakcji klientów, aby upewnić się, że elastyczne, zdalne środowisko pracy nie ma negatywnego wpływu na końcowego odbiorcę. Klienci są ważni dla każdej rozwijającej się firmy, więc musisz upewnić się, że komunikacja wewnętrzna w Twoim zespole i obsługa klienta, są na poziomie wyższym, niż kiedykolwiek.

Satysfakcja klienta

Źródło

Satysfakcja klienta jest kluczowym wskaźnikiem wyników biznesowych, ale pokazuje także, jak dobrze radzą sobie pracownicy. Zacznij monitorować, jak bardzo zadowoleni czują się Twoi klienci, oraz czy członkowie zdalnego zespołu są w stanie budować relacje z klientami na odległość w taki sam sposób, jak robili to podczas spotkań twarzą w twarz.

Ankieta satysfakcji klienta to świetny sposób na zebranie tych informacji, a jej wypełnienie jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu. Możesz użyć wiadomości cyklicznych do wysyłania ankiet na temat postrzegania Twojej firmy przez klientów oraz wszelkich braków w świadczonych przez nich usługach.

Jak pokazano na powyższym przykładzie, warto zadawać pytania dotyczące ich ogólnego zadowolenia, jakości produktu, ceny, a także obsługi klienta.

5. Koszt projektu

Biznes to o wiele więcej niż tylko analiza liczb. Jeśli chcesz, aby Twoja firma odnosiła sukcesy, musisz mieć oko na ponoszone przez nią koszty. Dlatego istotne jest śledzenie kosztów każdego z projektów, aby mieć pewność, że wszystkie projekty, nad którymi pracujesz, mieszczą się w przewidzianym budżecie. Bez względu na to, jak bardzo udany okaże się projekt, nie przyniesie zysków, jeśli będzie kosztował zbyt dużo.

Koszty

Źródło

Korzystanie z oprogramowania do zarządzania kosztami, które pomoże Ci monitorować koszty każdego projektu, sprawi, że będziesz mieć kontrolę nad wydatkami, nawet jeśli członkowie zespołu nie będą pracować w tym samym biurze.

  1. Przychód na jednego pracownika

Aby zagwarantować, że Twoja firma co roku przyniesie zysk, musisz monitorować przychód na jednego pracownika. Miara ta, to całkowity przychód z ostatniego roku podzielony przez obecną liczbę zatrudnionych pracowników.

Monitorowanie przychodów na jednego pracownika zapewni wydajność i pozwoli zidentyfikować obszary, które można by poprawić. Może się okazać, że informacje zebrane podczas monitorowania przychodów na jednego pracownika wskażą, że należy pomyśleć nad udoskonaleniem planu zatrudnienia i obsady stanowisk.

Podsumowując

Niezależnie od tego, czy mierzysz już wskaźniki wydajności pracy biurowej, czy chcesz rozszerzyć sposób monitorowania wydajności pracy zdalnej, bardziej tradycyjne metody monitorowania wydajności pracowników przestają się już sprawdzać.

Dla menagera, który nie widuje już swojego zespołu przez cały dzień pracy w biurze, monitorowanie tych nowych wskaźników wydajności pracy zdalnej stało się niezbędne i pozwala zmienić dobry zespół w niesamowity zespół!

Bezpłatna konsultacja w zakresie produktywności, komunikacji w zespole i wykorzystania Nozbe

David Campbell
specjalista ds. marketingu cyfrowego w Ramp Ventures. Pomaga zarządzać zespołem content marketingu w Right Inbox. Kiedy nie pracuje, podróżuje i uczy się hiszpańskiego.