Nozbe

Nozbe od kilku lat oferuje specjalny program dla nauczycieli i wykładowców. Społeczność systematycznie się powiększa i obecnie obejmuje już ponad 100 kont.

Z biegiem lat zgromadziliśmy też wiele ciekawych zastosowań Nozbe w tym obszarze. Postanowiliśmy kilka z nich omówić w tym poście, ponieważ naszym zdaniem, mogą okazać się one przydatne nie tylko dla nauczycieli i wykładowców.

Nozbe jako planer

Pomysł ten jest szczególnie przydatny dla osób, które mają ustalony harmonogram na każdy tydzień.

Jego autorem jest pewien proboszcz, który pracuje również jako nauczyciel religii w szkole podstawowej.

Stworzył zestaw szablonów na każdy dzień tygodnia, w którym ma lekcje w szkole. Na liście jego projektów znajdują się więc projekty „Poniedziałek”, „Wtorek”, „Środa”, odpowiadające dniom, w których prowadzi zajęcia.

planner project list

Każdy z tych projektów jest wypełniony zadaniami – po jednym na każdą godzinę lekcyjną. Z kolei w nazwie każdego zadania zawarte są informacje na temat:

  • przedziału godzinowego (np. 8:00 - 8:45),
  • klasy/grupy (np. 3a),
  • numeru sali (np. sala 3),
  • godziny lekcyjnej (np. druga godzina lekcyjna),
  • powtarzalności.

tasks in a daily planner project

Jak widać powyżej, planer ten obejmuje również bloki/zadania przeznaczone na dyżury.

Możesz zastanawiać się, jakie zalety oferuje taki schemat planowania. Po pierwsze, zadania powtarzają się co tydzień, więc jeśli masz stały harmonogram w danym semestrze lub roku, będziesz mieć wszystkie potrzebne informacje pod ręką, podzielone według dni tygodnia. Po drugie taki planer przydaje się przy wykonywaniu przeglądu tygodniowego: w piątek możesz przejrzeć wszystkie projekty i zajęcia z danego tygodnia, by zaplanować lekcje na kolejny. A gdy któryś z uczniów zaskoczy Cię niespodziewanym pytaniem lub problemem, będziesz móc zapisać go sobie jako komentarz do zadania. W ten sposób nie zapomnisz sprawdzić odpowiedzi przed kolejnym spotkaniem z daną grupą.

Konferencje i koła naukowe

Inny ciekawy opis użycia Nozbe otrzymałam od pewnej doktorantki marketingu na jednej z prywatnych polskich uczelni.

Pani jest obecnie w trakcie pisania doktoratu, pracuje jako wykładowca i prowadzi studenckie koło naukowe. Odnotowała duży sukces przy wykorzystywaniu naszej aplikacji na zajęciach koła naukowego, które prowadzi.

Oprócz pogłębiania wiedzy studentów, koła naukowe muszą regularnie organizować konferencje z udziałem autorytetów z danej dziedziny. Zwykle wymaga to szczegółowego planowania, ustaleń i organizacji.

Koło naukowe

Do tego celu wspólnie ze swoim zespołem wykorzystuje szablony Nozbe. Większość spraw takich, jak rozsyłanie zaproszeń, poszukiwanie partnerów, organizowanie dojazdów, pozyskiwanie funduszy itp. powtarza się co roku według tego samego schematu. Dla wszystkich projektów związanych z przygotowaniami do konferencji (które rozpoczynają się z co najmniej 4-5 miesięcznym wyprzedzeniem) mają więc stworzony szablon, który wykorzystują przy każdej kolejnej okazji.

Rada dla nowych użytkowników kont „Nozbe dla edukacji”

Wielu nauczycieli, którzy dopiero zaczynają wprowadzać Nozbe w swoich klasach/grupach, zgłasza nam początkowe trudności z tym związane. Uczniowie i studenci często mają negatywny stosunek do korzystania ze wszelkich narzędzi, które mogłyby pomóc im w lepszej organizacji, dopóki oczywiście nie zaczną nagminnie spóźniać się z odrabianiem zadań i oddawaniem prac domowych. Na tym etapie trudno do nich dotrzeć, ponieważ ogarnia ich zbyt duża panika, by mogli ze spokojem uczyć się obsługi nowego narzędzia.

Jedną ze sztuczek, która naprawdę działa, jest pokazanie im naszego 15-minutowego filmiku instruktażowego w czasie zajęć.

Autorka: Delfina, Koordynatorka ds. programu partnerskiego