Nozbe

Użytkownicy Nozbe reprezentują różne profesje i środowiska. Do tej pory prezentowaliśmy rozwiązania dla lekarzy, agentów nieruchomości, prawników i studentów. Ten artykuł skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i liceów.

Wstęp

Z doświadczenia wiem, że planowanie pracy w zawodzie nauczyciela może być trudne. Jest to bardzo złożona kwestia, która zależy od wielu czynników. Między innymi dlatego zdecydowałam się podzielić ten post na dwie części: nauczyciele i wykładowcy.

Nauczyciele w przedszkolach, szkołach podstawowych i liceach mają zasadniczo do czynienia z tym samym gronem uczniów, tą samą mieszanką tych, którzy chcą i którzy nie chcą, poziomem stresu i roboty papierkowej, których proporcje zmieniają się w miarę przemieszczania się z jednego końca skali do drugiego.

Życie nauczyciela w pigułce

W pracy nauczyciela głównym celem jest przekazanie uczniom wiedzy przy użyciu różnych materiałów. Zazwyczaj otrzymujesz odgórne wytyczne odnośnie tego, co powinno zostać omówione na lekcjach i co jest oczekiwane od uczniów na koniec semestru/roku.

A zatem, mimo że możesz pozwolić sobie na dużą kreatywność w ramach tego planu, musisz się go trzymać i robić wszystko, aby pomóc uczniom w zdobyciu jak najszerszej wiedzy. W niższych klasach możesz bawić się z uczniami, ale zabawa powinna pełnić funkcję edukacyjną. Im wyżej, tym mniej zabawy, ale aspekt edukacyjny pozostaje (nikt nie powiedział jednak, że nie możesz dalej uczyć przez zabawę - wszystko zależy od tego, jakie to będą zabawy).

Projekty i etykiety

W przedszkolu i pierwszych klasach szkoły podstawowej w roli etykiet najlepiej użyć przedmiotów - w klasach 1-3 jeden nauczyciel uczy wszystkich przedmiotów.

Taki nauczyciel musi zgromadzić sporą kolekcję interaktywnych i kreatywnych pomysłów, które pomogą mu rozwijać młode umysły znajdujące się pod jego opieką, dlatego zdecydowanie użyłabym dodatkowych etykiet, takich jak „sprawdziany”, „kreatywne pomysły”, „zabawy/aktywności”.

Jeśli chodzi o projekty, myślę że można by użyć konkretnych porcji materiału, co pozwoli Ci zaplanować każdą lekcję jako zadanie, w którym bezpośrednio umieścisz potrzebne materiały. Taka struktura ułatwi Ci wyszukiwanie i poruszanie się po projektach.

Wyższe klasy (od 4 do 6, gimnazjalne i licealne) podzielone są według sal lekcyjnych i nauczycieli. Przeważnie jeden nauczyciel uczy tylko jednego, rzadziej dwóch, przedmiotów. Może mieć wiele grup uczniów w różnym wieku.

Mimo że niektóre z wyżej wymienionych etykiet - np. „sprawdziany”, „kreatywne pomysły”, czy „aktywności” - nadał mogłyby być przydatne, większość z nich zostałaby zastąpiona konkretnymi grupami uczniów.

Tutaj również projektami byłyby konkretne porcje materiału, które muszą zostać omówione na lekcjach. Na przykład, gdybym była nauczycielką matematyki, na mojej liście znalazłyby się takie zagadnienia jak „geometria”, „algebra”, „funkcje”, itp. Użyłabym ich jako swoich projektów. Objaśnienie ich nigdy nie zajmuje jedną lekcję, którą można odznaczyć i o niej zapomnieć. Zwykle zajmuje to kilka spotkań, po których konieczne jest przeprowadzenie zajęć praktycznych.

Kategorie

Do czego nauczyciele mogą wykorzystać kategorie?

To proste. Kategorie mogą być przydatne, jeśli chcemy przygotować dodatkowe materiały dla konkretnego ucznia lub wykorzystać do nauki konkretne narzędzie, np. „Internet”, „komputer”, czy nawet „telefon”. To również pozwoli Ci usprawnić i zorganizować Twój dzień jeszcze lepiej. Możesz również wykorzystać je do pomocy z zadaniami administracyjnymi - np. zakupem materiałów lub sporządzeniem raportu dla dyrektora szkoły.

Podsumowanie

Czy powyższy artykuł okazał się dla Ciebie przydatny? Mam nadzieję, że tak. Pamiętaj, że powyższe wskazówki to tylko propozycje. Możliwości są niemal nieskończone i mam nadzieję, że zechcesz podzielić się swoimi pomysłami z innymi użytkownikami.

Autorka: Delfina (CHO - Chief Happiness Officer)